niedziela, 3 grudnia 2023

13 lat temu kapłan Andrzej Czaja został biskupem diecezji opolskiej

biskup Andrzej Czaja Źródło: Twitter/ bp Andrzej Czaja

29 sierpnia 2009 roku w Katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu ks. Andrzej Czaja przyjął święcenia biskupie i objął po abp. Alfonsie Nossolu urząd biskupa opolskiego.

Jako zawołanie biskupie przyjął : Astare coram Te et Tibi ministrare [Trwać przed Tobą i Tobie służyć].

Herb biskupi wraz z dewizą: Astare coram Te et Tibi ministrare [Trwać przed Tobą i Tobie służyć]

Ordynariusz diecezji opolskiej jest prof. UO dr hab. teologii, Wielkim Kanclerzem Wydziału Teologicznego UO.

W Konferencji Episkopatu Polski sprawuje funkcję członka Rady Stałej (z wyboru), przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, a także członka Rady ds. Ekumenizmu, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną i  Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych.

Andrzej Czaja urodził się 12.12.1963 w Oleśnie. Wychowywał się w miejscowości Wysoka pod Olesnem. W 1982 roku zdobył wykształcenie średnie w oleskiej szkole – dzisiejszym Liceum Ogólnokształcącym im. Polskich Lotników. Po maturze wstąpił do Seminarium Śląska Opolskiego w Nysie. 11 czerwca 1988 otrzymał święcenia prezbiteratu. Ordynariuszowi diecezji opolskiej w tym roku minęły 34 lata kapłaństwa.

Bp_Czaja
fot. Diecezja Opolska

Szczegółowy życiorys biskupa Andrzeja Czai dostępny jest m.in. na stronie Jego rodzinnej parafii w Wysokiej, do której zamieszczamy link tutaj.

Źródło: Diecezja Opolska
ŁK

Facebook