czwartek, 23 marca 2023

Opolska policja skontrolowała auta i instruktorów szkół jazdy

 fot. policja.pl

W związku ze wzrostem liczby instruktorów nauki jazdy i operatorów prowadzących kursy na prawo jazdy, do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji wpłynęły sygnały o nieprzestrzeganiu podstawowych zasad związanych z prowadzeniem kursów. Z tego powodu policjanci zintensyfikowali działania egzekucyjne i prewencyjne. Ma to na celu zapewnienie przyszłym kierowcom odpowiednie przygotowanie się do poruszania się po drogach publicznych. 

Głównym celem działań przeprowadzanych przez opolskich policjantów,  jest egzekwowanie przepisów związanych z prowadzeniem przez właściwe podmioty szkolenia kandydatów na kierowców. W przypadku takiej kontroli, sprawdzeniu podlega przede wszystkim ważność uprawnień instruktora i przedsiębiorców do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

Kontrola policji L
fot. policja.pl

Policjant sprawdza poprawność wpisów w dowodzie rejestracyjnym oznaczonym literą „L” oraz ważność badania technicznego. W przypadku pojazdów do nauki jazdy bardzo ważne jest spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, aby instruktor mógł szybko reagować w sytuacjach awaryjnych.

fot. policja.pl

Kursanci muszą posiadać przy sobie kartę szkolenia potwierdzającą zaliczenie części teoretycznej kursu oraz kursu pierwszej pomocy. Następnie mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniu praktycznym. Podczas ubiegłotygodniowych działań policjanci przeprowadzili 35 kontroli. Jeden z tych przypadków został zgłoszony do Wydziału Ruchu Drogowego, ponieważ instruktor nie posiadał prawa jazdy. W tej sprawie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Oprócz podejmowanych co jakiś czas działań egzekucyjnych, policjanci w codziennej pracy sprawdzają również pojazdy nauki jazdy!

oprac. AW

Facebook