poniedziałek, 21 czerwca 2021

3,5 miliona maseczek dla mieszkańców regionu

 źródło: OUW

Od dziś do gmin naszego regionu dostarczane są maseczki ochronne. Akcja zorganizowana jest przez Opolski Urząd Wojewódzki.

495 tys. na powiat opolski, 374 tys. do powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, nieco mniej do powiatu brzeskiego i niemal 300 tys. do powiatu kluczborskiego – lista jest jednak znacznie dłuższa. Jak informuje rzecznik wojewody opolskiego z Wojewódzkiej Bazy Magazynowej wyjechały pierwsze partie maseczek ochronnych. Łącznie jest ich 3,5 mln. W logistykę, na prośbę wojewody opolskiego, Sławomira Kłosowskiego, zaangażowano straż pożarną. Aktualnie trwa pakowanie ładunku przez strażaków do ciężkich pojazdów kwatermistrzowskich i rozpoczyna się ich rozwożenie.

Wojewoda Opolski poinformował, że średnio na każdego mieszkańca przypadają po 4 maseczki. Zwrócił się również z apelem, aby z nich korzystać, bo pandemia jeszcze się nie skończyła.

transport_maseczek
źródło: OUW
źródło: OUW/JZ

Gość w kawiarence

Facebook