niedziela, 3 grudnia 2023

40 lat temu papież Jan Paweł II odwiedził Górę Św. Anny

 fot. ŁK

40 lat temu podczas drugiej pielgrzymki do kraju, Jan Paweł II odwiedził m.in. Opolszczyznę.

21.06.1983 r. podczas drugiej pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II w drodze z Wrocławia do Krakowa, zatrzymał się na Górze św. Anny, gdzie odprawił nieszpory z udziałem pielgrzymów. W homilii nieszporów papieskich, zwrócił się do wiernych słowami:

Tu, na Górę Świętej Anny, przychodziły i przychodzą całe pokolenia pielgrzymów po to, aby nauczyć się tego wołania. Aby nauczyć się modlitwy, która następnie przenika ludzkie życie - przenika i kształtuje je po Bożemu. A ta modlitwa, zespalając obok siebie rodziców i dzieci, dziadków i wnuki, stwarza zarazem najgłębszą więź pokoleń (...).

Jako dzisiejszy pielgrzym na Górę Świętej Anny, a zarazem pierwszy papież, którego wydała ziemia polska, pragnę potwierdzić to dziedzictwo i umocnić je. Przetrwało ono tutaj przez tyle pokoleń. Niech trwa nadal. Niech w zasięgu promieniowania Góry Świętej Anny rozwija się to wszystko, co ma swój początek w Odkupieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa, Syna Maryi. To, co w duszach naszych zaszczepia sakrament chrztu, a umacnia bierzmowanie. To, co się stale odnawia przez pokutę - a sakramentalną pełnię znajduje w Eucharystii.
Jan Paweł II na Górze Świętej Anny - 21.06.1983 r.

Następnie, papież ukoronował obraz Matki Bożej Opolskiej.

fot. Wizerunek Matki Bożej Opolskiej, domena publiczna

W trakcie II pielgrzymki do Polski w dniach 16-23 czerwca 1983, Karol Wojtyła odwiedził Warszawę (16–18 czerwca), Niepokalanów (18 czerwca), Częstochowę, Jasną Górę (18–19 czerwca), Poznań, Katowice, Jasną Górę (20 czerwca), Wrocław, Górę św. Anny (21 czerwca) i Kraków (22–23 czerwca).

Szacuje się, że w mszach i spotkaniach z papieżem podczas drugiej pielgrzymki uczestniczyło 7 milionów osób.

Źródło: Diecezja Opolska/ IPN
Autor: ŁK

Facebook