czwartek, 19 maja 2022

5 filarów pomocy dla Ukrainy według WSSE „INVEST-PARK”

 fot. WSSE

W siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” odbyła się konferencja prasowa poświęcona pomocy dla Ukrainy. Władze spółki przedstawiły pakiet 5 filarów pomocy dla naszego wschodniego sąsiada. 

W konferencji udział wzięli prezes Piotra Wojtyczka, wiceprezes Paweł Kurtasz, prezes spółki-córki WSSE: Invest-Park Development –Anna Kania oraz Wicewojewoda Dolnośląski – Jarosław Kresa i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Grzegorz Macko.

- "Ukraińcy dają nam praktyczny, bardzo namacalny dowód na to czym jest miłość do Ojczyzny, do swojego domu. Jestem bardzo dumny z postawy polskiego rządu i całego polskiego społeczeństwa. My - jako Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna - również angażujemy się w pomoc dla naszych sąsiadów za wschodnią granicą.”
Piotr Wojtyczka, prezes zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”

Punktem kulminacyjnym konferencji było przedstawienie pakietu 5 filarów pomocy dla Ukrainy, który został przygotowany przez pracowników WSSE. Program pomocy ma być wsparciem i uzupełnieniem dla szeroko zakrojonych działań prowadzonych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

5 filarów wsparcia od Strefy:

FILAR I: Bezpośrednie wsparcie finansowe

FILAR II: Zabezpieczenie bazy pobytowej (noclegowej)

FILAR III: Zbiórka zaopatrzenia medycznego

FILAR IV: Bezpośrednie wsparcie indywidualne

FILAR V: Kompleksowe wsparcie i doradztwo biznesowe”

Bezpośrednie wsparcie finansowe – filar I

Pierwszy filar związany ze wsparciem finansowym opisał wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, dr inż. Paweł Kurtasz:

- „Pracujemy wspólnie z naszym nadzorem właścicielskim – Ministerstwem Rozwoju i Technologii – nad przekazaniem bezprecedensowo dużego wsparcia finansowego w zgodzie z naszym ładem korporacyjnym. Jest pomiędzy nami pełna współpraca i idziemy sprawnie w kierunku konkretnych decyzji dotyczących kwoty wsparcia, których mogą się Państwo spodziewać w najbliższych dniach.”
dr inż. Paweł Kurtasz, wiceprezes zarządu WSSE
fot. WSSE

Baza noclegowo-pobytowa – filar II

- „Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” dysponuje szeregiem nieruchomości, które możemy udostępnić dla uchodźców z Ukrainy. Mam tutaj na myśli przede wszystkim nasz obiekt w Pobierowie – tam już jesteśmy gotowi na przyjęcie co najmniej 26 uchodźców, naszą nieruchomość w Żarowie oraz wszystkich innych obiektach, które będziemy przeznaczać zgodnie z zapotrzebowaniem na pomoc naszym przyjaciołom z Ukrainy".
Piotr Wojtyczka, prezes zarządu WSSE
fot. WSSE

Zbiórka zaopatrzenia medycznego – filar III

„INVEST-PARK” za pośrednictwem swoich pracowników, najemców, partnerów biznesowych, ich rodzin i przyjaciół zorganizowała zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla mieszkańców Ukrainy. W sobotę przekażą zebraną pomoc Agencji Rezerw Strategicznych.

Bezpośrednie wsparcie indywidualne – filar IV

Pracownicy WSSE  włączą się w organizowany punkt konsultacyjny, w którym  będą wolontariuszami.

Kompleksowe wsparcie i doradztwo biznesowe – filar V

Ostatni filar wsparcia oferowanego w ramach programu pomocowego WSSE „INVEST-PARK” opisywał wiceprezes Paweł Kurtasz mówiąc:

- „Będziemy mieli bardzo dużą grupę ludzi w Polsce, którym musimy umożliwić normalne funkcjonowanie. Razem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Polską Agencją Inwestycji i Handlu bierzemy udział w projekcie umożliwiającym przeniesienie możliwości produkcyjnych z Ukrainy do Polski. Z uwagi na obecny stan, produkcja po stronie ukraińskiej często nie jest możliwa, chcemy umożliwić ją po stronie polskiej.”
dr inż. Paweł Kurtasz, wiceprezes zarządu WSSE
fot. WSSE

autor: SK

Facebook