sobota, 18 maja 2024

58 mln złotych dofinansowania do opolskich dróg

 źródło: Pixabay

Znamy już nową listę inwestycji, które będą dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Opolszczyzna otrzymała 17,8 mln na zadania powiatowe i 40,2 mln złotych na remonty i budowę dróg gminnych.

W całym kraju wsparcie otrzyma 2189 zadań, w tym 622 powiatowe i 1567 gminnych. To oznacza, że odremontowanych lub wybudowanych będzie ok. 3,9 tys. km dróg.

W województwie opolskim dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskało 91 zadań – 72 gminne i 19 powiatowych w tym 4 kontynuowane zadania wieloletnie z 2020 r.

Wsparcie uzyskały m.in.

  • Gmina Grodków ok. 1,5 mln złotych na przebudowę ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej oraz na budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowi
  • Gmina Brzeg prawie 1,9 mln na przebudowę ul. Jana Pawła II oraz remont Powstańców Śląskich
  • Gmina Krapkowice ponad 4 mln złotych na budowę dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej
  • Gmina Ozimek ponad 1,5 mln złotych na budowę ulicy Dębowej w Ozimku i Krasiejowie, Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budową skrzyżowania drogi gminnej ulicy Dębowej z drogą wojewódzką nr 463 ul. Wyzwolenia w Ozimku
  • Gmina Reńska Wieś ponad 2,6 mln na remont dróg lokalnych na terenie sołectwa Pokrzywnica, remont dróg gminnych ul. Kwiatowej i ul. Stromej w Reńskiej Wsi, budowę drogi gminnej – ul. Zielona w Radziejowie, przebudowę drogi gminnej – ul. Sportowej w Radziejowie, remont dróg gminnych ul. Dworcowej, Górnej, Związkowej, Harcerskiej i Spokojnej w Reńskiej Wsi
  • Powiat opolski ponad 800 tysięcy złotych na budowę chodnika w ciągu DP nr 1716 O na odc. od DW 415 do m. Zimnice Małe wraz z przebudową kolidującej sieci teletechnicznej oraz na przebudowę drogi powiatowej Nr 1522 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Goszczowice

 

Pełna lista projektów, które uzyskały dofinansowanie jest dostępna na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w Polsce w 2021 roku to 3 mld 258 mln zł.

Facebook