niedziela, 4 czerwca 2023

675 wozów strażackich dla OSP w całym kraju

 fot.gov.pl

Z końcem ubiegłego miesiąca, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło na swoich stronach o sfinansowaniu 675 nowych wozów strażackich. To ogromne wsparcie, dzięki któremu strażacy szybciej dotrą do miejsca wypadku czy pożaru. Sprzęt pozwoli na ratowanie życia oraz mienia obywateli. W ramach tej puli, do opolskich strażaków trafi 24 wozów. 

W tym roku wsparcie Rządu dla jednostek OSP, poza środkami na zakup „drobnego” sprzętu, obejmie dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w ilości 675 nowych pojazdów. Na ten cel przeznaczono 300 milionów złotych. Do jednostek OSP trafi 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich. Jak podkreśla ministerstwo, w tym roku wsparcie OSP jest rekordowe. To nie pierwsze tego typu wsparcie dla OSP. Wyposażenie remiz strażackich w nowoczesny sprzęt systematycznie wzrasta. Od 2016 roku do strażaków trafiło 2951 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

oprac. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ochotnicze Straże Pożarne w tym roku zostaną także wyposażone w inny sprzęt strażacki. Na ten cel przeznaczono kwotę 236 milionów złotych, z przeznaczeniem na zakup m.in.: środków ochrony osobistej (mundury, hełmy, buty ochronne), sprzętu łączności, uzbrojenia (pilarki do drewna i metalu), sprzętu ratowniczo-gaśniczego (pompy, węże).

Ponadto, jak podkreśla resort, w zeszłym roku, po raz pierwszy w historii działalności ochotniczej Straży Pożarnej, nastąpiły zmiany legislacyjne w obszarze uregulowań działalności, co w konsekwencji gwarantuje, że prawie 100 tys. druhów – emerytów otrzymało świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP.

PK/ MSW