poniedziałek, 2 października 2023

8,5 mln złotych na kursy i szkolenia. Rusza nowy budżet!

 źródło: UMWO

Europejski Budżet Obywatelski oficjalnie zainaugurowany. To solidny zastrzyk gotówki, który będzie przeznaczony na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji dorosłych mieszkańców regionu.

To inicjatywa, w realizację której będą zaangażowane organizacje pozarządowe województwa opolskiego. Mają one przygotować kursy i szkolenia dla mieszkańców, którzy z własnej inicjatywy zechcą podnosić swoje kompetencje.

Ten projekt, który właśnie rozpoczynamy, ma dać szanse młodym ludziom, pasjonatom, społecznikom, by mogli wejść na rynek pracy z nowymi umiejętnościami i kompetencjami.
Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

Barbara Kamińska, kierownik projektu, informuje, że szkolenia będą realizowane w ramach dobrze już znanych organizacjom pozarządowym otwartych konkursów ofert.

Novum będzie udział dorosłych mieszkańców regionu w głosowaniu nad poszczególnymi ofertami, które będzie ważnym elementem oceny merytorycznej ofert.
Barbara Kamińska, kierownik projektu

Fundusze otrzymają te projekty, które uzyskają największą sumę punktów z oceny merytorycznej i głosowania mieszkańców.

Pierwszy otwarty konkurs, o wartości 3 milionów złotych, ruszy na początku przyszłego roku. W sumie przewidziano trzy takie konkursy do 2022 roku. Na razie organizacje pozarządowe otrzymały ankietę, której wyniki będą podstawą określenia potrzeb szkoleniowych mieszkańców województwa.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie na stronie ebo.opolskie.pl.

źródło: UMWO/ IT

Facebook