wtorek, 16 lipca 2024

9 nowych zawodów w szkolnictwie branżowym

 fot. pixabay.com/zdj. poglądowe

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wprowadzenie nowych zawodów to odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Wśród nich znalazły się m.in. administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, technik animacji filmowej, czy technik gospodarki odpadami, to nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. 

Nowe zawody w szkolnictwie branżowym 

  • Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej – kształcenie będzie prowadzone w rocznej szkole policealnej,
  • Technik animacji filmowej – kształcenie będzie prowadzone w dwuletniej szkole policealnej,
  • Technik aranżacji wnętrz – kształcenie będzie prowadzone w technikum,
  • Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami – kształcenie będzie prowadzone w branżowej szkole I stopnia,
  • Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami – kształcenie będzie prowadzone w branżowej szkole I stopnia – w zawodzie będą mogły kształcić się wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • Technik gospodarki odpadami – kształcenie będzie prowadzone w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia,
  • Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego – kształcenie będzie prowadzone w branżowej szkole I stopnia,
  • Technik przemysłu drzewnego – kształcenie będzie prowadzone w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia,
  • Animator rynku książki – kształcenie będzie prowadzone w dwuletniej szkole policealnej.

Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 1 września 2023 r. W zakresie kwalifikacji wyodrębnionych we wszystkich nowych zawodach możliwe będzie prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych. Ponadto na wnioski ministrów innych resortów zmieniono nazwy obecnie występujących w spisie kategorii zawodów w szkolnictwie. Zgodnie z wnioskiem ministra właściwego do spraw klimatu dotychczasowa branża chemiczna otrzymała nazwę branża chemiczna i ochrony środowiska, natomiast na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotychczasowa branża poligraficzna otrzymała nazwę branża poligraficzno-księgarska, w związku z tym zawód technik księgarstwa został przeniesiony z branży handlowej do branży poligraficzno-księgarskiej.

oprac. PK / MEiN

Facebook