niedziela, 1 października 2023

Akcja policji „STOP-BUS”

 fot. opolska.policja.gov.pl/

Widok autobusu opuszczającego zatokę nie powinien dziwić żadnego z kierowców. Pomimo tego, ich reakcje są bardzo różne. Od nagłego hamowania tuż po tym, jak autobus włączy kierunkowskaz, po przyspieszanie, by za wszelką cenę przejechać jako pierwszy. Niestety, obie te sytuacje powodują często zagrożenie, a wraz z nimi pojawia się pytanie – czy autobus wyjeżdżający z przystanku zawsze ma pierwszeństwo?

Zachowanie kierowcy auta wobec autobusu precyzyjnie reguluje art. 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z jego brzmieniem: „Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię”.

Nie zapominajmy że niedawno rozpoczął się rok szkolny i wiele dzieci i młodzieży dojeżdża autobusami szkolnymi. W takim przypadku również ujęte zostały obowiązki dla kierujących pojazdami. W art. 18a. ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym określono, że kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:

1) zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania;

2) zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.

Trzeba ponadto dodać, że obowiązki nie spoczywają tylko na osobie prowadzącej auto. Kierowca autobusu ma prawo wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że swoim manewrem nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa.

Ustąpienie pierwszeństwa wyjeżdżającemu z przystanku kierującemu autobusem to przede wszystkim kwestia kultury na drodze, o której warto pamiętać zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim. Pamiętajmy, że jeżeli mamy tylko możliwość, zwolnijmy lub zatrzymajmy się, a zapewni to bezpieczeństwo i płynność w ruchu drogowym.

Źródło: opolska.policja.gov.pl

Facebook