wtorek, 18 maja 2021

Aktualizacja Tarczy. O co mogą ubiegać się firmy?

 źródło: Pixabay

Od 4 maja przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec i kwiecień tego roku. Pojawi się też możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego.

Przedsiębiorcy, których branże zostały dotknięte obostrzeniami w związku z pandemią, od 4 maja do 30 czerwca będą mogli ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek:

• za styczeń 2021 r.
• albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
• albo za luty 2021 r.
• albo za marzec i kwiecień 2021 r.
• albo za kwiecień 2021 r.

Jak zaznacza ZUS chodzi o przedsiębiorców, którzy do końca marca prowadzili przeważającą działalność z kodem PKD uprawniającym do zwolnienia ze składek, ich przychód w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku był niższy co najmniej o 40% wobec przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Oprócz powyższych kryteriów wnioskujący powinien być zgłoszony jako płatnik składek w ZUS przed 1 listopada 2020 r.

Nie tylko zwolnienie ze składek. Co z postojowym?

Rozporządzenie, które wejdzie w życie 4 maja wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięć razy. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Świadczenie postojowe – jednokrotnie
dla osoby, która prowadzi na 31 marca 2021 r. pozarolniczą działalność gospodarczą z kodem PKD przeważającej działalności 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

Świadczenie postojowe – dwukrotnie
dla osoby, która prowadzi na 31 marca 2021 r. pozarolniczą działalność gospodarczą z kodem PKD przeważającej działalności: 47.71.Z, 47.72.Z

Świadczenie postojowe – czterokrotnie
dla osoby, która prowadzi na 31 marca 2021 r. pozarolniczą działalność gospodarczą z kodem PKD przeważającej działalności: 91.02.Z

Świadczenie postojowe – pięciokrotne
dla osoby, która prowadzi na 31 marca 2021 r. pozarolniczą działalność gospodarczą z kodem PKD przeważającej działalności: 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

źródło: ZUS/IT

Gość w kawiarence

Facebook