niedziela, 4 czerwca 2023

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 fot. SK

Betlejemskie światełko na ręce Tomasza Witkowskiego, wicewojewody opolskiego przekazał dzisiaj Łukasz Czarnecki, Komendant Chorągwi Opolskiej ZHP.

Jaka jest idea Betlejemskiego Światła Pokoju?

Betlejemskie Światło Pokoju to inicjatywa, którą rozpoczęto w 1986 r. w Austrii. Od 1987 roku patronat nad akcja sprawują skauci austriaccy. Światło, symbolizujące uniwersalne wartości braterstwa i pokoju, zapalane jest tradycyjnie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem i transportowane do Wiednia. Tutaj, w trakcie ekumenicznej uroczystości płomień przekazywany jest przedstawicielom organizacji skautowych, które w sztafecie przenoszą Światło do poszczególnych krajów. Harcerki i harcerze ZHP zwyczajowo otrzymują ogień od skautów słowackich, a następnie przekazują go dalej do Niemiec, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji i Szwecji. Transport ognia do poszczególnych krajów zapewniają macierzyste organizacje skautowe.

Hasłem tegorocznej edycji Betlejemskiego Światła Pokoju jest: „Światło dla Ciebie”.

Źródło: Facebook/ Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski

Facebook