środa, 12 czerwca 2024

Bezrobocie niższe niż przed rokiem

 fot. MRiPS

W lutym w urzędach pracy zarejestrowanych było 866,1 tys. osób bezrobotnych, to o 55,7 tys. mniej w porównaniu do końca lutego ub. roku. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 92,3 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 0,3 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

Jak poinformowała PAP minister Marlena Malong, szacunkowa stopa bezrobocia za luty wyniosła 5,5 proc. i nie zmieniła się w stosunku do stycznia. Jednocześnie zaznaczyła, że w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stopa bezrobocia spadła o 0,4 punktu procentowego. Zdaniem minister Malong ta korzystna sytuacja jest wynikiem „silnej interwencji państwa”.

Przeznaczyliśmy setki miliardów złotych na ochronę miejsc pracy. Otworzyliśmy też drzwi do zatrudnienia dla Ukraińców, którzy uciekli do Polski przed wojną toczącą się w ich ojczyźnie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrekompensować niedobory siły roboczej i umożliwić rozwój rodzimych przedsiębiorstw.
Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej

Resort przypomniał, że Polska ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w całej UE. Według najnowszych danych Eurostatu, stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 2,8 proc. wobec 6,1 proc. w Unii Europejskiej. Tym samym Polska znalazła się na drugim miejscu za Czechami (2,5 proc.) pod względem posiadania najniższej stopy bezrobocia w UE. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2023 r. kształtowała się w przedziale od 3,2 proc. w województwie wielkopolskim do 9,4 proc. w warmińsko – mazurskim.

Tymczasem rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał, że rząd przeznaczył na ten cel ponad 160 mld zł z tarczy antykryzysowej, ratując miliony miejsc pracy zagrożonych likwidacją związaną z lockdowne’em oraz z  negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego i atakiem Rosji na Ukrainę.

oprac. PK

Facebook