poniedziałek, 30 stycznia 2023

Bezterminowe prawa jazdy do wymiany

 fot. PK

Dokumenty prawa jazdy wydawane były w Polsce już w okresie międzywojennym. Najdłużej przybierały formę książeczki podobnej do dawnych dowodów osobistych. Pod koniec lat 90. poprzedniego stulecia prawo jazdy wydawano już w znanej dziś formie plastikowej karty.

Z biegiem lat zmieniały się formaty, oprawa graficzna, dane umieszczone na dokumencie i jego zabezpieczenia. Wraz z rozwojem cyfryzacji i Internetu, prawo jazdy są już dostępne w formie cyfrowej, co pozwoliło na wprowadzenie w formie przepisów prawa, na możliwość zwolnienia kierowców z posiadania przy sobie tego uprawnienia podczas kontroli drogowej.

Dokumenty upoważniające do prowadzenia pojazdów są wydawane z datą ważności od 19 stycznia 2013 roku. Najdłużej mogą być aktualne przez 15 lat. Przeszkodą, sprawiająca skrócenie tego czasu są problemy zdrowotne, powodujące przeciwwskazania i ograniczenia do kierowania pojazdami oraz konflikt z prawem drogowym.

Prawa jazdy, które zostały wydane do 18 stycznia 2013 roku, podlegają wymianie w okresie od 19 stycznia 2028 roku do 18 stycznia 2033 roku, zatem mamy niesamowity zapas czasu, bo aż 10 lat. Wymiany swoich uprawnień musi dokonać każdy kierowca, którego dokument uprawniający do kierowania pojazdami stracił ważność, lub zmieniły się dane osobowe – nazwisko. Ponadto należy zawsze dokonać wymiany dokumentu jeśli: został zgubiony, został uszkodzony mechanicznie i trwale, uzyskaliśmy dodatkowe uprawnienia.

Do wymiany dokumentu niezbędny będzie wniosek o wydanie prawa jazdy, aktualne zdjęcie, potwierdzenie wniesienia opłaty, dowód osobisty lub paszport – a w przypadku cudzoziemców paszport albo karta pobytu oraz orzeczenie lekarskie. Warto w tym przypadku sprawdzić, czy ważność badań lekarskich i psychologicznych nie straciła ważności. Następnie przygotowane dokumenty należy złożyć w urzędzie  (wydział komunikacji starostwa powiatowego). Koszt za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł. Na odbiór czeka się do dziewięciu dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Wszelkie sprawy związane z wymianą prawa jazdy można dokonać przez pełnomocnika pobierając i wypełniając na tę okoliczność stosowny wniosek w odpowiednim dla nas wydziale komunikacji mieszczącym się w budynkach starostw powiatowych.

oprac. PK

Facebook