czwartek, 1 czerwca 2023

Brzeg i Skarbimierz zwyciężyły w I Rankingu Gmin Województwa Opolskiego

 źródło: Radio DOXA

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej oraz Urząd Statystyczny w Opolu przygotowały wspólny ranking, na podstawie którego wyróżniono za działania kilkanaście gmin województwa opolskiego.

Pomysł zaczerpnęliśmy z naszego oddziału w Małopolsce. Województwo jest małe, ale wyjątkowe, warto to zebrać, pokazać z obiektywnymi danymi.
Magdalena Popławska, dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Opolu

Zestawienie powstało na bazie 16 wskaźników pokazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych. Wśród uwzględnionych elementów znalazły się m.in.: średnioroczne wydatki inwestycyjne, wskaźnik zadłużenia budżetów gmin, saldo migracji i przyrost naturalny, pozyskane środki zewnętrzne, finansowanie oświaty, wydatki na kulturępoziom wydatków na wychowanie i opiekę nad dzieckiem, czy też ochrona jakości powietrza.

Najważniejsze wskaźniki były trzy: dochody własne budżetu gminy, środki pozyskiwane z UE i innych źródeł zewnętrznych, które nie podlegały zwrotowi i były przekazywane na realizację projektów unijnych.
Agnieszka Dębicka-Niemiec, Urząd Statystyczny w Opolu

Urząd Statystyczny zebrał informacje i dokonał obliczeń. Dzięki temu powstał ranking, podzielony na trzy kategorie:

I  Gminy do 20 tys. mieszkańców, gdzie wyróżnione zostały gminy:

 • Skarbimierz
 • Dobrzeń Wielki
 • Gogolin

 

II Gminy powyżej 20 tys. mieszkańców, wśród których znalazły się gminy:

 • Brzeg
 • Kędzierzyn-Koźle
 • Nysa

 

III Ranking gmin w poszczególnych powiatach, w których miano liderów powiatowych zyskały gminy:

 • powiat brzeski – Skarbimierz
 • powiat głubczycki – Głubczyce
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski – Kędzierzyn-Koźle
 • powiat kluczborski – Kluczbork
 • powiat krapkowicki – Gogolin
 • powiat namysłowski – Namysłów
 • powiat nyski – Nysa
 • powiat oleski – Dobrodzień
 • powiat opolski – Dobrzeń Wielki
 • powiat prudnicki – Prudnik
 • powiat strzelecki – Ujazd

 

Ponadto, wybrano również lidera wojewódzkiego, którym została gmina Brzeg.

Cieszę się, że wygraliśmy nie tylko w najważniejszej kategorii – Lider województwa opolskiego, ale także wśród gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Cenię te rankingi, które nie są płatne. Jest to ważne, że ktoś opierając się na danych obiektywnie ocenia samorządy.
Jerzy Wrębiak, burmistrz Brzegu

Zestawienie było zamknięte dla miast na prawach powiatu, dlatego też nie uwzględniono w nim Opola.

 

źródło: opolskie.pl/ Radio DOXA

Facebook