niedziela, 23 czerwca 2024

Budżet Opola przyjęty. 400 mln na inwestycje

 autor: Opole-News

Radni Opola przyjęli przyszłoroczny budżet. Według planów, przy dochodach w wysokości ok. 1,2 mld złotych, na inwestycje zostanie wydanych blisko 400 mln złotych. Deficyt przekroczy 200 mln złotych.

21 radnych za i 3 przeciw. Takim stosunkiem głosów został uchwalony przyszłoroczny budżet miasta Opola. Przeciwko głosowali radni PiS, którzy zwrócili uwagę na rosnące zadłużenie Opola i na zaciąganie ukrytych zobowiązań przez miasto np. w formie sprzedaży udziałów WiK za 100 mln złotych, które w przyszłości mają być odkupione przez spółkę.

Radni PiS, wspierani przez Marcelinę Zawiszę, posłankę Lewicy, proponowali przeznaczenie 1,5 mln złotych na podwyżki dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ich apele o podwyżki wybrzmiały kilkakrotnie w ciągu tego roku. Pracownicy MOPR działają w skrajnie trudnych warunkach za stosunkowo niewielkie wynagrodzenie. Żądali podwyżki o 1000 złotych. Ten wniosek został jednak odrzucony przez większość radnych.

Blisko 40% przyszłorocznego budżetu to wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty. Miasto chce kontynuować m.in. przebudowę okolicy dworca Opole-Wschodnie, obiektu sportowego po tzw. cieplaku oraz obwodnicy miasta.

Oto kilka wybranych inwestycji:

grafika_urząd_miasta_inwestycje
źródło: Urząd Miasta Opola
grafika_urząd_miasta_inwestycje
źródło: Urząd Miasta Opola
grafika_urząd_miasta_inwestycje
źródło: Urząd Miasta Opola
grafika_urząd_miasta_inwestycje
źródło: Urząd Miasta Opola

Deficyt przekroczy 200 mln złotych. Zadłużenie miasta dojdzie przez to do 517 mln złotych, czyli około 44 proc. planowanych dochodów.

źródło: PAP/IT

Facebook