niedziela, 23 czerwca 2024

Budżet regionu uchwalony. To ponad 0,5 mld na wydatki

 źródło: UMWO

537 milionów złotych dochodów i 570 milionów wydatków. Tak przedstawia się budżet województwa opolskiego na przyszły rok. Na inwestycje przeznaczono prawie 140 milionów złotych. Radni przyjęli go zdecydowaną większością głosów.

Dochody budżetu regionu oszacowano na 537 614 766 . Zaplanowane wydatki to z kolei kwota 570 588 187 zł. Deficyt budżetowy wyniesie prawie 33 mln złotych i ma być sfinansowany wolnymi środkami pozostającymi na rachunkach bankowych województwa na koniec 2020 roku.

Wydatki bieżące to m.in.:

 • na transport – 122 mln złotych,
 • na oświatę – ok. 63 mln złotych,
 • na kulturę – 36 mln złotych,
 • na zadania z zakresu polityki społecznej – 27 mln złotych,
 • na ochronę zdrowia – 21 mln złotych,
 • wydatki na turystykę i sport – 8, 7 mln złotych,
 • wydatki na rolnictwo – 7 mln złotych,

 

Wydatki majątkowe to prawie 139 mln złotych. Obejmują wydatki współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 65,7 mln złotych. To inwestycje:

 • na drogach wojewódzkich – prawie 64 mln zł,
 • w ochronie zdrowia – 21 mln zł,
 • w zespole parkowo-pałacowym w Mosznej – 10 mln zł,
 • z zakresu ochrony gruntów rolnych – 4 mln zł,
 • instytucje kultury – 3 mln zł,
W mojej ocenie to racjonalny budżet, oparty o wydatki 2020 roku i skonstruowany tak, żeby można nim było elastycznie zarządzać, bo nie wiadomo, jak długo będziemy się mierzyć jeszcze z pandemią i jej skutkami. W każdym budżecie bardzo ważne są dla nas trzy sprawy - to, co budujemy i zostawiamy kolejnym pokoleniom, zarządzanie naszym długiem oraz możliwość wspierania dotychczasowych partnerów.
Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

Marszałek poinformował, że w przyszłym roku, region będzie miał do wykorzystania mniej pieniędzy unijnych niż w 2020 roku i w latach ubiegłych. W przyszłorocznym budżecie planowane jest zmniejszenie zadłużenia województwa opolskiego o niemal 19 mln złotych, czyli o 23,6%. Tym samym z kwoty 80 mln złotych zmniejszy się do 61 mln zł na koniec 2021r. Spłatę długu, mimo planowanego deficytu budżetowego, umożliwią wolne środki z lat ubiegłych.

Warto podkreślić, że przyszły rok będzie pierwszym, w którym zostaną wypłacone stypendia dla studentów w zawodach medycznych. Mamy na ten cel 1 188 000 zł. Rozpoczynamy także realizację Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, kontynuowane będą Marszałkowski Budżet Obywatelski i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.
Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

Radna PiS, Martyna Nakonieczny, na plus oceniła program stypendialny dla studentów medycyny i niskie zadłużenie budżetu. Więcej uwagi poświęciła jednak krytyce przyszłorocznego planu finansowego.

Najsłabszy jest element inwestycyjny tego budżetu, brakuje w nim założeń do realizacji Europejskiego Funduszu Odbudowy, brakuje pomysłu na rozwój regionu. Dlatego klub radnych PIS będzie głosować przeciwko przyjęciu budżetu.
Martyna Nakonieczny, radna sejmiku województwa opolskiego

Robert Węgrzyn przedstawił opinię koalicji KO-MN-PSL. Podkreślił, że przyszłoroczny budżet to ciąg dalszy skutecznego pozyskiwania środków europejskich.

Zaproponowany natomiast poziom wydatków bieżących gwarantuje właściwe funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz umożliwia dalsze zdobywanie środków zewnętrznych w trakcie roku budżetowego.
Robert Węgrzyn, radny sejmiku województwa opolskiego

Radny zwrócił także uwagę na zdecydowaną reakcję zarządu województwa w związku z pandemią koronawirusa i podjęte w związku z tym działania. To chociażby wprowadzenie autopoprawką do budżetu 2021 projektów na kwotę niemal 54 milionów zł, w tym projektu „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” na sumę prawie 22 milionów zł.

Ostatecznie budżet na 2021 rok przyjęto 16 głosami za i 8 przeciw.

źródło: UMWO/IT

Facebook