sobota, 24 lutego 2024

Centrum Innowacji przy Politechnice Opolskiej

 fot. ŁK

W czwartek (18.05.) zostało otwarte Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB przy Politechnice Opolskiej, we współpracy z Uniwersytetem Opolskim. Jest to siódma tego rodzaju placówka w kraju.

Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB ma na celu wspieranie innowacji w regionie opolskim i będzie również współpracować z uczelniami, instytucjami oraz lokalnym biznesem.

Chcemy promować elementy programu dotyczące finansowania projektów pomiędzy uczelniami, uczelniami a biznesem, oraz z partnerami samorządowymi. To działania, w których miasto lub region identyfikuje konkretne potrzeby na styku tych obszarów, a my jesteśmy w stanie je sfinansować. Na przykład, jedna z technicznych uczelni w Polsce we współpracy z globalnym liderem technologicznym buduje wirtualny kampus dla studentów mechatroniki. To konkretna potrzeba uczelni, wykorzystująca nowoczesne technologie i rozwijająca ofertę dydaktyczną. Na tego typu przedsięwzięcia można otrzymać środki finansowe z programu Erasmus+.
prof. Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus

Dyrektor NAPE+ zaznaczył, że program Erasmus+ wspiera również działania mające na celu unowocześnianie, cyfryzację i usprawnianie współpracy pomiędzy samorządem, uczelniami i biznesem. Dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Opolskiej, podkreśliła konieczność współpracy tych trzech podmiotów.

Aby Centrum mogło powstać na naszej uczelni, konieczne było poparcie władz regionu i instytucji z otoczenia biznesu. Takie wsparcie otrzymaliśmy od Urzędu Miasta Opola, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mamy silnych partnerów, z którymi będziemy mogli tworzyć projekty i realizować innowacyjne inicjatywy, integrujące uczelnie, samorząd i biznes.
dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Opolskiej
fot. ŁK

Siedziba Centrum Erasmus+ InnHUB Opole znajduje się w budynku Centrum Nauka Biznes przy ul. Waryńskiego 4. Pierwsze szkolenia i warsztaty zostały zaplanowane na czerwiec.

Oprac.: PKR

Facebook