niedziela, 16 stycznia 2022

Dostaniesz dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Jest decyzja

 Źródło: PublicDomainPictures/Pixabay

Do 24 grudnia przedłużono wypłacanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom, którzy zostają w domu z dziećmi z powodu zamknięcia placówek edukacyjnych.

Z zasiłku nadal mogą skorzystać rodzice, sprawujący opiekę nad dziećmi do 8 roku życia, których żłobki, przedszkola, czy szkoły zostały zamknięte ze względu na sytuację pandemiczną. Co ważne, nie wlicza się go do ustawowo przysługujących rodzicom 60 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek przysługuje również opiekunom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Skorzystać z niego mogą także rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy z powodu zamknięcia ośrodków wsparcia sprawują opiekę nad taką osobą.

Jakie zmiany nas czekają?

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki nakłada na szkoły obowiązek prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów z klas I-III. Oznacza to, że rodzice, po złożeniu odpowiedniego wniosku do dyrektora placówki, mogą przyprowadzić dziecko do szkoły. Opiekunom, korzystającym z tej możliwości nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Autor: SI

Facebook