poniedziałek, 30 stycznia 2023

Coraz bezpieczniej na drogach Opolszczyzny

 fot. policja.pl

Początek roku to czas podsumowań. W 2022 roku na drogach województwa opolskiego odnotowaliśmy poprawę stanu bezpieczeństwa. Dane statystyczne za ubiegły rok wskazuj, że odnotowano o 22.5% mniej wypadków z udziałem kierujących pojazdami mechanicznymi. Również zmalał odsetek kierujących pod wpływem alkoholu o 18,2%.

Każdego dnia na drogach województwa opolskiego policjanci ruchu drogowego dokładają starań aby wszyscy bezpiecznie dotarli do celu. Codzienna służba w połączeniu z licznymi działaniami o charakterze profilaktycznym przynoszą pozytywne rezultaty. Świadczą o tym liczby, które pokazują, że na drogach Opolszczyzny jest coraz bezpieczniej. W minionym roku odnotowano 440 wypadków, w których zginęły 64 osoby, a 515 zostało rannych. To o 99 wypadków mniej niż w 2021. Spadła również liczba ofiar tj. o 17 osób zabitych i 85 rannych mniej, rok do roku. Duzy spadek odnotowano także w zdarzeniach kwalifikowanych jako koalicje. W 2022 roku było ich mniej o 1000, niż w roku 2021.

statystyka policyjna na drogach 2022
oprac. PK

W minionym roku opolscy policjanci zatrzymali 3296 nietrzeźwych kierujących – o ponad 300 mniej niż w roku 2021. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2022 roku mundurowi przeprowadzili ponad 40.000 badań trzeźwości. Bardzo duży spadek odnotowano w kontekście kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. W 2022 roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, zatrzymano 675 kierowców. To o ponad 600 mniej niż rok wcześniej. To właśnie w tym obszarze zanotowano największy współczynnik spadku wynoszący 48,6%.  W skali województwa łącznie spadła liczba kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość. W 2022 roku było takich zdarzeń 76 172 podczas gdy rok wcześniej o blisko 16 000 więcej.

statystyka wypadków 2022
oprac. PK

W 2023 roku będziemy kontynuować nasze działania, aby zachować pozytywny trend. Warto również w tym miejscu podziękować kierowcom za ostrożną jazdę i coraz większą świadomość skutków jakie wywołuje naruszanie przepisów ruchu drogowego. Oby ten rok był jeszcze lepszy niż minione lata.

oprac. PK/policja.opolska.gov.pl

Facebook