niedziela, 23 czerwca 2024

Coraz więcej cudzoziemców pracuje legalnie w regionie

 źródło: pexels-andrea-piacquadio

Rośnie liczba obcokrajowców, którzy są zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych. Na koniec sierpnia na Opolszczyźnie zarejestrowanych było prawie 20 tys. obywateli Ukrainy, którzy stanowią 86 % wszystkich cudzoziemców pracujących legalnie w regionie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował zestawienie ilu cudzoziemców było zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na koniec wakacji. W całym kraju takich osób było aż 833 tysiące z ponad 160 państw. Najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy, których legalnie pracuje w Polsce ponad 609 tysięcy. Na Opolszczyźnie odsetek osób deklarujących obywatelstwo ukraińskie w stosunku do reszty obcokrajowców jest jednym z najwyższych, bo sięga 86%.

Pod koniec sierpnia w opolskich placówkach ZUS do ubezpieczeń społecznych było zgłoszonych aż 19 866 osób, które deklarowały obywatelstwo ukraińskie. Natomiast liczba wszystkich cudzoziemców pod koniec lata w naszym regionie wyniosła 23 090. Tym samym w regionie po raz pierwszy przekroczyliśmy próg 23 tysięcy ubezpieczonych z innym obywatelstwem niż polskie.
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Drugą największą grupę zagranicznych pracowników w województwie tworzą Białorusini – 524 osoby, na trzecim miejscu są Gruzini – 469 obywateli, a na trzecim pracownicy z Mołdawii – 443 osoby. Coraz więcej chętnych do pracy na Opolszczyźnie przyjeżdża też z Rumunii – 172 osoby, Rosji – 166, Niemiec – 127, Turcji -119 czy Filipin – 102. Jest też 12 osób z paszportem afgańskim, 8 z algierskim, 9 kenijskim, 6 obywateli Kuby, 3 z Mongolii, 4 z Pakistanu oraz trzech Syryjczyków.

źródło: ZUS

Facebook