niedziela, 4 czerwca 2023

Cudzoziemcy a umowy o dzieło. Ukraińcy w większości

zus fot. ZUS Opole

Od dwóch lat płatnicy składek oraz osoby fizyczne mają obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło. ZUS podsumował miniony rok pod kątem obcokrajowców, z którymi zawierano umowy o dzieło.

Unikalna liczba cudzoziemców wykazana w formularzach RUD jako wykonujący umowę o dzieło wyniosła do 19,2 tys. osób, co stanowiło 5,6 proc. wszystkich wykonujących umowy o dzieło. Natomiast liczba umów o dzieło zawarta z cudzoziemcami wyniosła 55,1 tys., co stanowiło 3,2 proc. wszystkich zawartych umów o dzieło.

Struktura cudzoziemców wykazanych w formularzach RUD pokazuje, że w minionym roku większość stanowili obywatele Ukrainy 42,7 proc. W dalszej kolejności obywatele Białorusi 16,7 proc. oraz Niemcy – 3,9 proc. Ponadto obywatele Wielkiej Brytanii – 3,2 proc. Rosji – 3,2 proc., Włoch – 2,1 proc. oraz m.in. Francji – 1,9 proc. Obywatele pozostałych państw stanowią niemal 18,2 proc.

W minionym roku największa liczba cudzoziemców w formularzach RUD została wykazana w październiku – 3883 osób, z czego 44,8 proc. stanowili obywatele Ukrainy (1741 osób). Drugim pod tym względem miesiącem był grudzień, kiedy to wykazano w umowach o dzieło 3764 obcokrajowców. Najmniej cudzoziemców wskazano w umowach o dzieło na początku 2022 r. czyli w styczniu i lutym, odpowiednio 1887 i 2116.

W zakresie liczby wykazanych umów o dzieło można stwierdzić, że z obywatelami Ukrainy zawarto 24 tys. umów, co stanowi 43,5 proc. wszystkich zawartych umów z cudzoziemcami. Analizując dynamikę zawieranych umów o dzieło z cudzoziemcami, największa liczba zawartych umów o dzieło była w grudniu 2022 r. – 5909 z czego 2673 (45,2 proc.) zawartych było z obywatelami Ukrainy. Najmniej umów o dzieło z cudzoziemcami zawarto w styczniu – 2664 i w lutym – 3017.

W formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) zgłaszający umowę wpisują dane swoje oraz wykonawcy umowy o dzieło, a także datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania tej umowy oraz jej przedmiot. Na jednym formularzu RUD zamawiający może wpisać maksymalnie 10 umów zawartych z tym samym wykonawcą.

Źródło: ZUS Opole

Facebook