piątek, 24 maja 2024

Cudzoziemcy zakładają coraz więcej biznesów na Opolszczyźnie

 Fot. Tim Douglas / Pexels

Rośnie liczba obcokrajowców, którzy na Opolszczyźnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacają z tego tytułu składki w ZUS. W regionie przedsiębiorcami są obywatele z co najmniej 24 państw.

Obecnie w województwie opolskim jest 767 cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą i zasilających tym samym Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Przeważającą część stanowią osoby podające obywatelstwo ukraińskie – 528.

W ciągu ostatniego roku obserwujemy znaczący wzrost osób z innym paszportem niż polski, które zdecydowały się podjąć prowadzenie firmy bądź jednoosobowej działalności gospodarczej. Równo rok temu takich osób było w regionie 485, a teraz już ponad 767.
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Na Opolszczyźnie własnych sił w biznesie próbuje ponadto po 23 obywateli Bułgarii i Niemiec, a 21 osób deklaruje obywatelstwo tureckie. Jest też po 15 płatników składek z paszportem białoruskim i wietnamskim i 10 obywateli Niderlandów.

O tym jak dynamicznie przybywa w regionie cudzoziemców, którzy podejmują inicjatywę w zakładaniu firm i często stają się pracodawcami świadczą dane z ostatnich kilku lat. Na początku stycznia 2022 r. było ich 400, a rok wcześniej 376. Dla porównania, na początku 2019 r. jedynie 292 osób.

Cudzoziemcy_firmy_wykres
Źródło: ZUS Opole

Tempo tego zjawiska jest widoczne w skali całego kraju, a to pozytywnie odbija się na kondycji systemu ubezpieczeń społecznych. Osoby te płacą daniny publiczne, między innymi składki w ZUS, podatki inne świadczenia pieniężne odprowadzane na jednostek samorządu terytorialnego bądź innych podmiotów z sektora finansowego.

W Polsce składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ZUS z racji prowadzenia działalności gospodarczej opłaca już ponad 53,7 tys. osób deklarujących inne obywatelstwo niż polskie. Połowę z nich, bo 27,5 tys. stanowią Ukraińcy. Ponad 10,5 tys. osób ma paszport białoruski, przeszło 1,1 tys. to Wietnamczycy, a po około tysiąc osób wskazało obywatelstwo rosyjskie i niemieckie. W sumie tej zimy ZUS w całym kraju zanotował przedsiębiorców oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z obywatelstwem co najmniej 120 państw.

O rosnącym trendzie świadczą dane sprzed kilku lat. W styczniu 2023 r. ZUS miał w bazie danych około 32 tys. cudzoziemskich przedsiębiorców, a rok wcześniej niecałe 24 tys. cudzoziemców. Na początku 2021 r. było ich około 21,5 tys., a zimą 2016 r. jedynie 14,9 tys.

Źródło: ZUS Opole

Facebook