czwartek, 19 maja 2022

Czego pod choinką szukają opolanie?

 źródło: Pixabay

35% ankietowanych wskazało, że chciałoby znaleźć po choinką voucher, 16% biżuterię. Co pochłonie największą część rodzinnych budżetów opolan?

W listopadzie na próbie 153 klientów galerii handlowych Karolinka i Solaris zostało zrealizowane badanie metodą PAPI oraz poprzez ankiety na platformie Facebook. Wśród pytań w ankiecie mogliśmy spotkać te o świąteczne marzenia prezentowe opolan czy jaki budżet zamierzają przeznaczyć na tegoroczne prezenty.

Ile wydamy i ile osób obdarujemy?

Niemal 60% spytanych klientów odpowiedziało, że na tegoroczne prezenty świąteczne przeznaczy budżet do 500 złotych. Co trzeci badany zamierza wydać między 500 a 1000 złotych. Większość mieszkańców planuje zakup prezentów dla maksymalnie czterech osób (ponad 39%), wielu też do ośmiu osób (36%). Co szósty ankietowany planuje zakup prezentów dla więcej niż ośmiu osób.

Wielu właścicieli sklepów przygotowuje specjalne zestawy promocyjne z myślą o prezentach gwiazdkowych. Dla osób planujących świąteczne zakupy to duże ułatwienie w planowaniu zakupów, a także dobra okazja na pewne oszczędności
Aleksandra Masztalerz, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle Polska.

Najwięcej wydamy na ubrania, tak wskazało ponad 28% ankietowanych klientów galerii. Na drugim miejscu znalazły się zabawki (23%), a podium zamykają kosmetyki (20 proc.).

Mimo, że centra handlowe kuszą wielkimi obniżkami i specjalnie przygotowaną ofertą świąteczną nie zapominajmy – święta to nie prezenty a bliscy którzy nas otaczają i czas który z nimi spędzamy.

źródło: NEPI Rockcastle sp. z o.o.

Facebook