wtorek, 16 lipca 2024

Czwarta próba nieudana. Skarbimierz póki co miastem nie będzie

 fot. SK

Wojewoda Opolski negatywnie zaopiniował wniosek Rady Gminy Skarbimierz w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Skarbimierz – Osiedle. To już czwarta nieudana próba uzyskania praw miejskich.

Wcześniej przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Gminy Skarbimierz. Jak możemy przeczytać w Opinii Wojewody Opolskiego, w konsultacjach wzięło udział 3802 mieszkańców Gminy Skarbimierz czyli 58% osób uprawnionych do głosowania. Szczegółowe wyniki z konsultacji zawierały jednak błędy. W co najmniej czterech jednostkach pomocniczych gminy, w tym w miejscowości Skarbimierz – Osiedle, została źle zliczona ilość ankiet w stosunku do ilości osób, które wzięły udział w głosowaniu. W konsultacjach wzięło udział 770 osób, czyli 41 % uprawnionych, które opowiedziały się w 90% za nadaniem miejscowości Skarbimierz – Osiedle statusu miasta.

Charakter zabudowy uznać należy, iż miejscowość Skarbimierz – Osiedle nie posiada istotnych cech miasta. Istniejąca i planowana strefa mieszkaniowo – usługowa stanowi znikomą powierzchnię wobec terenów przemysłowych, a jej układ i charakter nie posiadają typowych cech miejskiego centrum. Obecny układ urbanistyczny miejscowości Skarbimierz – Osiedle w dużej mierze nie przypomina miasta lecz dobrze rozwinięte osiedle.
czytamy w Opinii Wojewody

-„Stare powiedzenie mówi, że do trzech razy sztuka” – komentuje Pan Stanisław mieszkaniec Gminy Skarbimierza. „Znając wójta Andrzeja Pulita po czwartym wniosku w przyszłych latach na pewno doczekamy się piątego, szóstego itd.” – dodaje.

autor: SK

Facebook