środa, 12 czerwca 2024

Czy nieletni są bezkarni?

 fot. policja.pl

Czy nieletni są bezkarni? Czym jest utrata woli walki i czym różni się od przestępstwa? Kiedy nieletni może być pociągnięty do odpowiedzialności jak dorosły? Czy nieletni może zostać ukarany grzywną? Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną rozmawiali na te tematy z uczniami szkół podstawowych w miejscowości Stara Kuźnia i Reńska Wieś.

Policjanci poświęcają wiele czasu i zaangażowania na pracę profilaktyczną z dziećmi i młodzieżą. W myśl zasady, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, na wielu spotkaniach rozmawiają z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie w różnych codziennych sytuacjach. Informują dzieci o możliwych zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać. Tłumaczą jak unikać tych zagrożeń i jakie rozwiązania powinny wybierać, aby im przeciwdziałać. Prowadzone „pogadanki” są podparte przykładami z życia i działań policji. Przedstawiony przykład, jest przez młodzież omawiany wraz z wnioskami. Stąd też w poniedziałek (20.03) uczniowie szkoły podstawowej w miejscowości Leńsk mieli okazję dowiedzieć się od policjanta zajmującego się profilaktyką społeczną w komisariacie w Kędzierzynie-Koźlu jak postępować nie łamiąc prawa.

 

fot. policja.pl

W ubiegłym tygodniu policjanci poruszyli ten sam temat na spotkaniu z uczniami szkoły podstawowej w Starej Kuźni i Reńskiej Wsi. Głównym tematem spotkania była kwestia odpowiedzialności prawnej nieletnich. Policjantka wyjaśniła uczniom m.in. czym jest „ubezwłasnowolnienie” i jak się ono przejawia. Kiedy nieletni może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za swoje czyny? Co dzieje się z tymi, którzy nie przestrzegają norm społecznych i łamią prawo? Dużo mówiono także o zachowaniach przestępczych w Internecie, takich jak „hejt”, gdzie zdjęcia kolegów z klasy są publikowane w Internecie bez ich zgody. Takie spotkania są z reguły korzystne dla obydwu stron – ci młodsi uczą się, na szczęście, nie na swoich błędach, a mundurowi poznają „realia” problemów w zakresie prawnym młodych ludzi.

oprac. PK / KPP Kędzierzyn-Koźle

Facebook