piątek, 2 grudnia 2022

Czy parkowanie w Opolu od nowego roku będzie droższe?

 fot. ŁK

Opole szykuje się do podwyżek, które mają objąć m.in. podatek od nieruchomości, bilety MZK oraz opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. W tym ostatnim podwyżki mają dotyczyć tylko obydwu stref, zarówno A (centrum i śródmieście) oraz B. Choć nie milkną głosy radnych, że jeśli będzie zasadnym podniesienie stawek, to tylko w strefie A. Podwyżki będą uwzględniały stawki za godziny parkowania, jak i opłatę tzw. dodatkowej opłaty, nakładanej na kierowców za brak biletu lub przekroczenie czasu uprawniającego do zajmowania miejsca parkingowego.

Opłaty mają obowiązywać od 01 stycznia 2023 roku. Projekt uchwały dotyczącej opłat w SPP przewiduje podniesienie stawki z 3,60 zł do 4,40 za pierwszą godzinę w strefie A, oraz z 2 złote do 2,40 zł za ten sam czas w strefie B. Za parkowanie do 30 minut zapłacić będzie trzeba połowę tych kwot. Również zmianie ulegnie stawka całodzienna, jedynie dla strefy A z 25 zł do 30 złotych. Kara za brak biletu ma być podniesiona o 20 zł, co da kwotę 120 złotych. W mocy ma być utrzymana obniżka o 50%, jeśli kierowca dokona opłaty w ciągu 14 dni od wystawienia wezwania.

„Zmiana opłat wynika z konieczności urealnienia wysokości stawek w stosunku do wynagrodzenia minimalnego, wysokości inflacji oraz zwiększających się kosztów obsługi wynikających m.in. ze wzrostu kosztów energii” – czytamy w uzasadnieniu podwyżki opłat za parkowanie w Opolu. Wpływy do budżetu miasta z opłat wnoszonych za parkowanie wzrośnie o ok. 20 proc. W 2021 roku wpływ z tej dzielności wyniósł 6,6 mln zł. Po podwyżkach szacuje się, że wpływ ze strefy za rok 2023 wyniesie około 8 mln zł.

Facebook