czwartek, 1 czerwca 2023

Dla kogo dodatek gazowy?

 fot. pixabay.com

20 grudnia 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (DZ.U. Z 2022 r. poz.2687), na mocy której gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania domu / mieszkania jest gaz z sieci, mogą uzyskać refundację podatku VAT. Komu przysługuje refundacja podatku VAT? – wyjaśniamy.

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2.100,00 zł (netto), lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1.500,00 zł (netto) na osobę w przypadku gdy dom lub mieszkanie ogrzewane jest gazem. W myśl tego zapisu, refundacja na poziomie 23% będzie dotyczyła tylko kwoty pobranego podatku VAT, a skorzystać z niej będą mogły te osoby, które spełniają powyższe kryteria. Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają poniższe kryteria:

  • główne źródło ogrzewania to kocioł na gaz;
  • ww. źródło zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB;
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2.100,00 zł, lub 1.500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

 

 

statystyka gaz
infografika - Urząd Regulacji Energetyki

Kwoty refundacji

Nie ma ustalonej kwoty refundacji dodatku gazowego. Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku, dlatego może być ona różna dla poszczególnych gospodarstw domowych. W praktyce więc wszystkie te gospodarstwa i podmioty zapłacą w tym roku za gaz tyle samo, co w ubiegłym.

Gdzie i do kiedy należy składać wnioski?

Wnioski o refundację podatku VAT można składać od 16.01.2023 r. do 29.02.2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za 2023 rok. Podstawą do otrzymania zwrotu VAT będą oczywiście odpowiednie faktury, natomiast wniosek o zwrot trzeba będzie kierować do swojej gminy w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. Gminy rozliczą wypłacane przez siebie zwroty VAT z rządem.

źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Facebook