piątek, 24 maja 2024

Do opolskich powiatów trafi ponad 70 mln złotych!

 fot. ŁK
Jak poinformował opolski poseł, Marcin Ociepa na Opolszczyznę trafią kolejne rządowe pieniądze. Tym razem dofinansowanie zostanie przeznaczone dla opolskich powiatów. Do samorządów ma trafić ponad 70 milionów złotych.
Tym razem przekazane w ramach programu Polski Ład dofinansowanie pozwoli na realizację prac obejmujących: remonty dróg i placówek użyteczności publicznej, budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych, wyposażenie wiejskich świetlic, doinwestowanie szkół, rozbudowę wodociągów, poprawę jakości transportu publicznego, wymianę przestarzałych źródeł energii, a także ochronę środowiska.
Wszystkie te inwestycje znacznie podniosą komfort życia mieszkańców Opolszczyzny i sprawią, że tereny te staną się znacznie bardziej atrakcyjne pod kątem inwestycji dla przedsiębiorców.
Marcin Ociepa, opolski poseł
Sprawdź, na co zostaną przekazane pieniądze w Twoim powiecie:
Powiat brzeski:
• Rewaloryzacja budynku Urzędu Miasta w Brzegu z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych
• Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kopice
• Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych
Powiat głubczycki:
• Modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków
• Modernizacja drogi gminnej Tłustomosty – Pietrowice Wielkie
• Remont i wyposażenie 11 świetlic wiejskich w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Branice
• Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Kietrz
• Budowa parku pojednania polsko-czesko-niemieckiego imienia błogosławionego Ryszarda Henkesa SAC
Powiat kluczborski:
• Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach.
• Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w Gminie Kluczbork
• Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Wołczyn
• Remont drogi powiatowej nr 1338 O w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00
• Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego
Powiat krapkowicki:
• Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu
• Przebudowa ulic: Wolności, Lipowej, Polnej oraz Portowej w miejscowości Chorula
• Przebudowa drogi gminnej nr 106439 O w miejscowości Serwitut oraz drogi gminnej nr 106432 O w miejscowości Pisarzowice
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdzieszowic
Powiat namysłowski:
• Budowa dróg gminnych w Siemysłowie
• Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach
• Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno-społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury
Powiat nyski:
• Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w gminie Głuchołazy
• Modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach
• Modernizacja drogi ul Pocztowej w miejscowości Włodary, gmina Korfantów gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR
• Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowościach Jasienica Dolna, Malerzowice Wielkie, Piątkowice, Wierzbie oraz budowa drogi wewnętrznej w Lasocicach
• Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej o jeden odział
Powiat oleski:
• Modernizacja dróg na terenie sołectw popegeerowskich Bzinica Stara i Rzędowice – etap I
• Modernizacja dróg na terenie sołectw popegeerowskich Bzinica Stara i Rzędowice – etap II
• Budowa i modernizacja dróg na obszarach PPGR w gminie Olesno
Powiat opolski:
• Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach
Powiat prudnicki:
• Budowa wiejskiego parku rekreacji w Radostyni
• Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Racławicach Śląskich
• Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernizacją wybranych pomieszczeń
• Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach.
• Przebudowa bieżni przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.

autor: SK

Facebook