poniedziałek, 2 października 2023

„Dobry start” – można już składać wnioski

 fot. MEiN

1 lipca ruszył nabór wniosków do programu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Na realizację programu od 2018 r. rząd przeznaczył 6,7 mld zł.

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 lipca br. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024. Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

fot. MEiN

Wnioski  o świadczenie „Dobry Start” można składać od 1 lipca do 30 listopada (wnioski po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia). Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu.

Wnioski składamy jak w latach poprzednich, za pośrednictwem 3 kanałów tylko drogą elektroniczną przez: – bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS lub Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia. Na realizację programu od 2018 r. przeznaczono 6,7 mld zł.

źródło: MEiN

Facebook