poniedziałek, 2 października 2023

Dodatkowe pieniądze dla hoteli, turystyki i sportu

 źródło: Pixabay

Prowadzący hotele i inne obiekty zakwaterowania oraz świadczący usługi turystyczne i sportowe, mogą się ubiegać o dodatkowe świadczenie postojowe. To nawet 2800 złotych.

W przepisach Tarczy Antykryzysowej 6.0 pojawiły się nowe możliwości dofinansowania branż, których działalność została ograniczona przez pandemię. Według tych zapisów, o dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, których działalność jest oznaczona kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności w następujący sposób:

  • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki
  • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych

 

Aby uzyskać to świadczenie przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u. Należy go wysłać drogą elektroniczną przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Do dodatkowego postojowego są uprawnione osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności uprawniającym do pomocy. Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku, musi być niższy co najmniej o 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 roku. Wnioskować o dodatkowe świadczenie mogą przedsiębiorcy, którzy otrzymali przynajmniej raz świadczenie postojowe.
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Świadczenie to wyniesie tyle samo co poprzednie, czyli 1300 lub 2800 zł. Możne je otrzymać maksymalnie 3x w roku. Kwota wypłacanego świadczenia postojowego w 2020 roku jest opodatkowana. W związku z tym, że dofinansowanie jest formą pomocy publicznej, ZUS może wystąpić o informacje na temat sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy oraz o otrzymanej już pomocy.

Kolejne branże będą objęte pomocą już od 30 grudnia, a osoby na umowach cywilno-prawnych, zajmujące się szeroko pojętą kulturą, od 15 stycznia.

źródło: ZUS/JZ

Facebook