czwartek, 19 maja 2022

Dorota Brzozowska otrzymała akt nominacyjny od Prezydenta

 fot. ŁK

Z dumną informujemy, że 20 kwietnia Dorota Brzozowska, profesor nauk humanistycznych na naszym Uniwersytecie Opolskim otrzymała akt nominacyjny z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Tego dnia, taki sam gest uznania uświadczyły również 44 inne osoby, będące nauczycielami akademickim oraz pracownikami nauki i sztuki.

Dorota Brzozowska jest autorką wielu merytorycznych publikacji obejmujących zróżnicowaną tematykę. Wśród jej dzieł znajdziemy książki takie jak:

O dowcipach polskich i angielskich. Aspekty językowo-kulturowe

Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość

Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych

Napisała również znaczną ilość ciekawych prac m.in.

Chińskie konceptualizacje duszy, in: Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, vol. 2 Świat oczyma duszy, eds. Magdaleny Kapełuś, Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej, Warszawa: PAN, UW, 2016: 327-338.

Prawda i fałsz w humorystycznych opowiadaniach chińskich – „Stylistyka” 2015: 387-399.

Discourse about the end of the world, “Lingua Posnaniensis”. Volume 56, Issue 1, 29-40, ISSN (Online) 2083-6090, DOI: 10.2478/linpo-2014-0002, July 2015. Studies in Phonetics and Psycholinguistics. A Festschrift for Profesor Piotra Łobacz

Jokes, politics and scandals, “Язык, коммуникация и социальная среда. Language, Communication and Social Environment”, Issue No.13, Woroneż, Rosja 2015: 117-128.

Humor in cultural discourse. Polish jokes about China and Japan , “Cultural Perspectives” Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania XV 2010: 68-83.

Nationality and Sexuality in Jokes about Women, W: Humour and            Laughter: Theory and Applications, Publishing House: Galati University Press, 2008: 24-37.

Polish jokes about Jewish WomenW: Shades of Humor. Humor: theories, applications, practices, Vol. 1/2, red. Alina Kwiatkowska, Sylwia Dżereń-GłowackaPiotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictw Piotrkowskie 2008: 149-157.

Czas a tożsamość w perspektywie kulturowej – na przykładzie powieści Lisy See „Kwiat Śniegu i sekretny wachlarz”, ”Stylistyka” XVI Styl i czas 2007: 235-245.

Rozmowa kobiet – kreowanie płci w tekście „Polonica” XXVI-XXVII 2006, s. 71-82.

Termin <poprawność polityczna> we współczesnym języku polskim, „Poradnik Językowy”3, 2004: 24-32.

Uczucia w dowcipach. W: „Język a kultura” 14. Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2000: 285-294.

Pełna lista publikacji: http://instytutjezykoznawstwa.wfil.uni.opole.pl/dorota-brzozowska/

autor: WS

 

Facebook