niedziela, 1 października 2023

Dotacje dla młodych przedsiębiorców z regionu

 źródło: Pixabay

Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków na przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej dla młodych osób z Opolszczyzny.

W ramach projektu „Opolskie dotacje z PO WERem” można otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości nawet 23 tysięcy złotych. Oprócz tego przedsiębiorca może liczyć na wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy w maksymalnej wysokości 2100 zł za miesiąc. Ponadto młody biznesman otrzyma wsparcie szkoleniowo-doradcze z przepisów podatkowych, księgowości, negocjacji, reklamy czy też obsługi klienta.

W trakcie pierwszego etapu rekrutacji pomysły ocenią eksperci zewnętrzni, natomiast w trakcie prawie trzytygodniowego szkolenia pod okiem opiekuna dotacyjnego młodzi ludzie zbudują biznesplan i uporządkują wiedzę dotyczącą prowadzenia własnej działalności.

Główny cel projektu? To oczywiście zwiększenie zatrudnienia młodych mieszkańców regionu w wieku od 18 do 29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, a także osób, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i straciły w jej wyniku zatrudnienie. Oferta ta jest również adresowana do osób z kategorii NEET (ang. not in employment, education or training) czyli tych, którzy pozostają poza sferą zatrudnienia i edukacji, a w obecnej chwili nie przygotowują się do podjęcia zawodu. Projekt jest także szansą dla osób planujących odejście z rolnictwa, zamierzających podjąć działalność pozarolniczą.

Nabór do projektu kończy się 9 lipca. Dla wszystkich zainteresowanych WUP w Opolu utworzył stronę internetową www.dotacjepower.wup.opole.pl oraz telefon kontaktowy: 77 44 17 090 i adres mailowy: dotacjepower@wup.opole.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło: WUP/IT

Facebook