Plac Sebastiana 7
czwartek, 11 sierpnia 2022

Drony – zabawa i odpowiedzialność

 fot. pixabay.com

Drony w dzisiejszym czasie to powszechnie spotykane urządzenia. Cena drona jest uzależniona od wielu czynników (firma, wyposażenie, oprogramowanie, możliwości, wagi) i z roku na rok spada, co sprawia, że jest ich coraz więcej w masowej sprzedaży, a wraz z nimi przybywa zarówno hobbystów, jak i profesjonalistów, obsługi tego urządzenia. Należy jednak mierzyć siły na zamiary, ale przede wszystkim zapoznać się z prawem, jakie w naszym kraju obowiązuje.

Do końca 30 grudnia 2020 używanie drona w celach niekomercyjnych, w tym sportowych czy rekreacyjnych, nie wiązało się z żadnymi obostrzeniami, pod warunkiem, że dron był „odpowiednio” lekki, a lot nie odbywał się nad zakazanymi obszarami.

Od 31 grudnia 2020 w Polsce obowiązują nowe przepisy, które zaostrzyły sposób używania dronów i uporządkowały system w tym zakresie. Od teraz, aby latać dronami nie zważywszy na jego wagę, wyposażonymi w kamerkę, musimy odbyć szkolenie oraz zdać darmowy egzamin on-line. Zatem rejestrowanie drona jest obecnie koniecznością, chyba że posiadamy latającą zabawkę lub drona, ważącego poniżej 250 gramów, bez kamery.

dron
fot. pixabay.com

Sama rejestracja drona nie jest ani skomplikowana, ani żmudna i trwa zaledwie kilka minut. Warto pamiętać, że podczas rejestracji należy podać prawdziwe dane osobowe. Mijanie się z prawdą w tym zakresie, naraża nas na odpowiedzialność karną. Warto także zaznaczyć, że kryterium, decydującym o konieczności rejestracji, są wyłącznie parametry drona, a nie cel, w jakim go używamy.

Zatem, jeśli nasz dron spełnia poniższe trzy kryteria, jesteśmy zobligowani do jego rejestracji:

 • waży więcej niż 250 gramów,
 • waży mniej niż 250 gramów, ale jest wyposażony w rejestrator danych,
 • ma wbudowaną kamerę — bez względu na masę urządzenia.
fot. pixabay.com

Jeśli mowa o rejestrowaniu drona, to tak naprawdę, chodzi o zarejestrowanie się jego posiadacza. Rejestracji dokonujemy on-line na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://drony.ulc.gov.pl/). Po zarejestrowaniu otrzymujemy indywidualny i niepowtarzalny numer, który należy umieścić  na posiadanym dronie, który spełnia podane powyżej kryteria. Podczas rejestracji nasz dron jest oznaczony numerem licencji operatora.

W dalszej kolejności odbywamy kurs oraz egzamin. Czynności te są bezpłatne i dokonywane zdalnie. Podczas szkolenia otrzymujemy adekwatną wiedzą z dziedziny lotnictwa, prawa lotniczego i aspektów technicznych związanych z dronami. Test składa się z 40, a odpowiedzenie poprawnie na więcej niż 75 proc. pytań, powoduje zaliczenie egzaminu. Na tej podstawie otrzymujemy licencję, która jest do pobrania w formie pliku pdf.

Warto pamiętać o dwóch obostrzeniach: – ważność profilu pilota wynosi dwa lata, a szkolenia – pięć lat.

źródło: https://drony.ulc.gov.pl/

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu w profilu pojawi się możliwy do pobrania dokument pdf, potwierdzający uzyskanie licencji. Najlepiej pobrać go i mieć w wersji elektronicznej na telefonie na wypadek kontroli podczas odbywania lotu dronem, można go także wydrukować, ale nie jest to wymagane. Profil pilota ważny jest przez dwa lata od momentu utworzenia, a potwierdzenie ukończenia szkolenia przez pięć lat od daty zdania egzaminu.

Należy także pamiętać, co wynika z przepisów prawa, że nadany nam numer pilota, należy w sposób transparentny nanieść na drona. Polecaną i najpopularniejszą metodą jest jego wydrukowanie i przyklejenie za pomocą przeźroczystej taśmy klejącej.

Na marginesie należy wspomnieć, że obecnie mamy trzy kategorie lotów: – otwarta, szczególna i certyfikowana. Jednak, z uwagi właśnie na parametry urządzeń (dronów) i ich przeznaczenie, zdecydowana większość „pilotów bezzałogowców”, będzie podlegała kategorii pierwszej-otwartej.

W ramach tej kategorii najważniejszymi punktami są:

 • waga drona poniżej 25 kg
 • wysokość lotu do 120 m
 • lot tylko w zasięgu wzroku i w bezpiecznej odległości od ludzi.

Kategoria otwarta posiada podział na trzy podkategorie:

 • A1 – zezwolenie na loty nad ludźmi
 • A2 – blisko ludzi
 • A3 –  z dala od ludzi
źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC)

Do ciekawostek, ale ważkich przy rejestracji drona, należy zaliczyć ich podział z uwagi na masę i prędkość.  W tym zakresie wyróżniamy aż 5 kategorii:

 • C0 – drony do 250 g rozwijające prędkość max 19 m/s (1 m/s = 3,6 km/h) i mogące latać na pułapie 120 m
 • C1 – waga do 900 g, prędkość max 19 m/s i max wysokość do 120 m
 • C2 – Waga do 4 kg, prędkość max – bez ograniczeń, wysokość do 120 m
 • C3 – waga do 25 kg,  prędkość lotu – bez ograniczeń, wysokość do 120 m
 • C4 – waga do 25 kg – przeznaczenie tylko dla kategorii A3.

W przypadku, gdy drona zabierzemy ze sobą w podróż i zechcemy sfilmować obszar, który nie jest nam znany, warto przed takim lotem upewnić się czy w danej lokalizacji dozwolone są loty. Z pomocą przychodzi nam aplikacja DroneRadar lub strona Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

fot. pixabay.com

Jeśli myślimy o dronie i zamierzamy w najbliższym czasie go zakupić, to przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: do czego ma nam służyć? w dalszej kolejności na wybór konkretnego modelu będą składały się takie czynniki jak: – cena, firma, parametry lotu, jakość zdjęć, wygląd, kolor.

Używanie drona niesie za sobą sporo frajdy i zabawy, można tez za jego pomocą zarabiać, ale przede wszystkim, to odpowiedzialność jaka spoczywa na operatorze (kontrolerze) drona. Należy przede wszystkim spełnić wymogi prawne, zapoznać się z instrukcją obsługi zakupionego drona, wykonać kilka testowych lotów na obszarze z daleka od ludzi, domów, zabudowań i innych stałych przeszkód, aby nabrać wprawy i poznać wszystkie funkcje urządzenia. Pod żadnym pozorem nie należy wykonywać ryzykownych lotów, bowiem należy pamiętać, że możemy utracić ponawianie nad dronem chociażby z powodu problemów technicznych czy warunków atmosferycznych. Zabawa z dronami to jak prowadzenie samochodu, należy wszystko robić z głową i pamiętać, że brawura zawsze kończy się nieszczęściem.

 

przydatne linki:

 • rejestracja drona: https://drony.ulc.gov.pl/
 • porady dla początkujących: https://dji-ars.pl/newsroom/15-porad-dla-poczatkujacych-operatorow-drona/
 • loty w kategorii otwartej: https://www.pansa.pl/zasady-wykonywania-lotow-bsp-w-kategorii-otwartej/

 

autor: PK

Facebook