sobota, 24 lutego 2024

Dwie rodziny pod jednym adresem? Teraz obie mogą dostać po 3 tysiące zł dodatku na węgiel

dodatek węglowy fot. PK

Od 3 listopada obowiązują istotne zapisy ustawy o przyznawaniu wsparcia na węgiel. Od tego dnia gmina może przyznać kilka dodatków węglowych na jeden adres. Wcześniej było to niemożliwe, a w przypadku kilku rodzin zamieszkujących pod jednym adresem, dodatek przyznawano tej, która jako pierwsza o niego wystąpiła.

Istotna zmiana, pozwala na ponowne złożenie wniosków przez te rodziny które otrzymały odpowiedź negatywną – wniosek wcześniej zostały odrzucony. Jak czytamy w noweli, dodatek węglowy w kwocie 3000zł może dostać teraz każda rodzina, o ile spełnia następujące warunki:

  • Zamieszkujące pod jednym adresem rodziny, tworzą odrębne gospodarstwa domowe;
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu;
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe.

 

Z danych wynika, że w takiej sytuacji może być nawet 650 tys gospodarstw domowych, stąd też zwiększono kwotę w budżecie przeznaczoną na wsparcie węglowe o 2 mld zł. Bez pomoc nie zostaną także te rodziny, które nie zgłosiły wniosku do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W powyższym przypadku, Gmina przeprowadzi wywiad środowiskowy i ustali, czy dane gospodarstwo domowe ma prawo do dofinansowania i sama zgłosi źródło do CEEB.

Dwie rodziny i brak odrębnej numeracji.

W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Osoby zainteresowane dodatkiem węglowym powinny złożyć wniosek do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło: Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Oprac. PK

Facebook