poniedziałek, 8 marca 2021

Dyspozytornia medyczna w strukturach OUW

 źródło: OUW

Od 1 stycznia 2021 r. opolska dyspozytornia została włączona do Wydziału Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszyscy dyspozytorzy przyjęli nowe warunki pracy.

Do tej pory dyspozytornia medyczna przy ulicy Mickiewicza w Opolu, była częścią Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, które zarządzane jest przez marszałka woj. opolskiego. Dziś, na skutek zmian prawnych, jednostka została włączona do nowo-powstałego Wydziału Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Lokalizacja dyspozytorni nie uległa zmianie. Dyspozytorzy pracują nadal w dotychczasowej siedzibie, lecz w odremontowanych pomieszczeniach, wyposażonych w nowe sprzęty biurowe, klimatyzację, zmodernizowane zaplecze socjalne oraz techniczne.

Przejęcie dyspozytorni medycznej przez wojewodę opolskiego nastąpiło z mocy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410). Zgodnie z art. 25a pkt 1 od początku 2021 r. to „Wojewoda tworzy i prowadzi jedną dyspozytornię medyczną w województwie”.

Przygotowania do przejęcia dyspozytorni medycznej trwały od dawna. Adrian Czubak, wojewoda opolski, spotykał się wielokrotnie z dyspozytorami medycznymi, osobiście rozwiewając ich ewentualne obawy i wątpliwości przed reorganizacją. Jak podkreśla Urząd Wojewódzki przejęcie dyspozytorni medycznej przebiegło płynnie i bez przeszkód.Wszyscy dyspozytorzy przyjęli nowe warunki pracy.

Dodatkowo, aby uzupełnić braki kadrowe i zapewnić płynną obsługę zgłoszeń alarmowych, zatrudniono nowych pracowników. Trzon dyspozytorni stanowi świetnie wykształcona, doświadczona kadra medyczna. Wsparcie merytoryczne zapewniają Wojewódzcy Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego.

opolska dyspozytornia medyczna
źródło: OUW

Zespół opolskiej dyspozytorni liczy 30 pracowników. Na jednej 12 godzinnej zmianie pracuje sześciu dyspozytorów, którzy poza koordynacją działań ratunkowych w naszych regionie, mogą także wesprzeć pozostałe województwa. Za sprawną obsługę teleinformatyczną odpowiedzialny jest zespół IT.

Dyspozytornia działa już trzy tygodnie w nowych ramach organizacyjno-prawnych. Jak zapewnia Urząd Wojewódzki, zmiany te nie wpłynęły na jakość obsługi zgłaszających. Ma to ogromne znaczenie w kontekście zaufania publicznego dla instytucji systemu Ochrony Zdrowia, a w szczególności systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

źródło: OUW/IT

Gość w kawiarence

Facebook