niedziela, 1 sierpnia 2021

Dzieci stopniowo wracają do szkół. Jaki jest harmonogram?

 źródło: Pixabay

Wraz z malejącą liczbą zakażeń koronawirusem oraz rosnącą grupą zaszczepionych pojawiła się możliwość powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach. Koniec roku już w czerwcu, zatem pojawia się pytanie: Czy ten krok ma sens?

Do szkół wrócili już najmłodsi uczniowie z klas I–III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych, w których funkcjonuje świetlica szkolna. Tak jak do tej pory za zgodą rodziców i dyrektora placówki na stacjonarne zajęcia w szkole mogą uczęszczać także uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z klas IV–VIII szkół podstawowych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Zawsze jest sens, żeby wrócić. Nawet na krótko. Mam nadzieję, że wszyscy wrócą jeszcze w tym roku do szkoły.
Michał Siek, opolski kurator oświaty

W dniach od 1 do 30 maja uczniowie szkół branżowych mogą pracować w pełnym wymiarze godzin, podopieczni szkół zawodowych mogą natomiast mieć zorganizowane zajęcia praktycznej nauki zawodu stacjonarnie, w maksymalnym wymiarze 16 godzin tygodniowo.

Uczniowie szkół średnich mogą odbywać praktyki zawodowe w formie stacjonarnej w instytucjach publicznych, firmach prywatnych oraz gospodarstwach rolnych. Pozostawiono jednak możliwość odbywania praktyk w innych formach wynikających z ograniczeń stanu epidemii.

W przypadku klas i szkół sportowych na poziomie klas VI–VIII zajęcia sportowe będą odbywały się stacjonarnie. Pozostałe przedmioty zdalnie.

Od 17 maja w klasach IV–VIII szkół podstawowych oraz w szkołach średnich wprowadzone zostanie nauczanie hybrydowe. 50% uczniów przebywać będzie przez dany tydzień fizycznie w szkole, a druga połowa klasy on-line. W kolejnym tygodniu nastąpi zamiana uczniów. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze pracować będą w pełni stacjonarnie podobnie jak szkoły specjalne.

Od 31 maja wszystkie szkoły i placówki oświatowe mają pracować normalnie.

źródło: Kuratorium Oświaty/GP

Gość w kawiarence

Facebook