piątek, 2 grudnia 2022

Dzięki przebudowie boiska w Ozimku- będzie pełnić potrójną funkcję

 fot. ozimek.pl (od lewej) Paweł Galisz / Mirosław Wieszołek

W  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest projekt „Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek”.

Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek wraz z Prezesem Zarządu firmy GAMAK Sp. z o.o Pawłem Galiszem podpisali umowę na zadanie pn. „Przebudowa terenu parkingu przy kompleksie boisk Orlik w Ozimku na użytek lodowiska całorocznego – boisko do jazdy na łyżwach i rolkach”. Nowopowstałe boisko, o wymiarach 20×30 metrów, będzie ogólnodostępne dla społeczności lokalnej (także dla osób niepełnosprawnych).

 Boisko w okresie dodatnich temperatur będzie wykorzystywane jako rolkowisko. Z kolei gdy temperatura spadnie poniżej zera, boisko będzie pełnić funkcję lodowiska. Planujemy także by z boiska korzystały dzieci i młodzież w wieku szkolnym podczas lekcji wychowania fizycznego. Inwestując w infrastrukturę rekreacyjno-sportową poprawiamy komfort życia mieszkańców w naszej gminie, którzy zyskują nowe możliwości spędzania wolnego czasu w aktywnej formie.
Mirosław Wieszołek, burmistrz Ozimka

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 722 994 zł brutto. Prace mają się rozpocząć na przełomie 2023/2024 roku.

źródło: Ozimek.pl

Facebook