niedziela, 23 czerwca 2024

Dzisiaj upływa ważny termin dla przedsiębiorców

 Fot. Radio Doxa

Tylko do 20 maja niektórzy płatnicy powinni przekazać do ZUS rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok. Jeśli rozliczenie wykaże nadpłatę, to przedsiębiorcy  przysługuje jej zwrot, pod warunkiem, że nie miał zaległości w opłacaniu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

Obowiązek rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na osobach prowadzących działalność, które w 2023 roku podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także jednej z trzech form podatku dochodowego czyli skali podatkowej, podatkowi liniowemu lub ryczałtowi ewidencjonowanemu.

Przedsiębiorca wypełnia roczne rozliczenie w dokumencie rozliczeniowym – ZUS DRA lub RCA – za kwiecień 2024 r. Jest na to czas maksymalnie do 20 maja. To jednocześnie termin na opłacenie należnych składek za kwiecień wraz z ewentualną dopłatą składki zdrowotnej, jeśli taką wykaże roczne rozliczenie. Natomiast jeżeli w wyniku rozliczenia rocznego okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona w kwocie wyższej niż należna za cały rok, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to będzie przysługiwał mu jej zwrot.

Źródło: ZUS Opole

Facebook