poniedziałek, 21 czerwca 2021

Egzaminy w reżimie sanitarnym. Jak będą wyglądać?

 źródło: Pixabay

Główny Inspektorat Sanitarny wraz z przedstawicielami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzenia tegorocznych egzaminów. Eksperci informują, że są one zbliżone do wytycznych obowiązujących w roku ubiegłym oraz do tegorocznych egzaminów próbnych.

Podstawową zasadą pozostaje niezmiennie minimum 1,5 metrowy dystans między osobami. Dotyczy to zarówno rozmieszczenia ławek, przy których uczniowie pisać będa egzaminy jak i nadzorującyh przebieg egzaminu nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty. Ponadto dystans oraz zakrywanie ust i nosa obowiązuje podczas oczekiwania na wejście do sali egzaminacyjnej oraz po jej opuszczeniu.

Na egzamin nie zostanie wpuszczona osoba z objawami chorobowymi COVID-19. Do szkoły nie wejdą także osoby przebywającej na kwarantannie, bądź w jednym gospodarstwie domowym z osobą, która została skierowana na izolację. Od tej reguły obowiązują jednak dwa wyjątki. Dotyczą one ozdrowieńców oraz osób zaszczepionych wszystkimi zalecanymi przez producenta dawkami.

Wytyczne określają również częstotliwość wietrzenia sal egzaminacyjnych, zasady udostępniania przyborów egzaminacyjnych przez szkołę i ich dezynfekcji. Istotny jest zapis o możliwości zdjęcia maseczek dopiero po zajęciu miejsc przez uczniów oraz egzaminatorów. Ponowne ich nałożenie konieczne jest np. podczas wyjścia do toalety czy wyjaśnienia zadania przez podchodzącego nauczyciela.

Przepisy określają również możliwość spożycia przyniesionego z domu posiłku przez uczniów zdających jednego dnia dwa i więcej egzaminów, a także opuszczenia gmachu szkoły w przerwie pomiędzy nimi. Eksperci zalecają również, aby uczniowie po skończonym egzaminie dzielili się wrażeniami za pomocą środków telekomunikacyjnych.

Podczas wpuszczania do sali egzaminacyjnej nauczyciel może z zachowaniem dystansu poprosić o chwilowe zdjęcie maseczki w celu weryfikacji tożsamości zdającego. Osoby, które z różnych powodów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa muszą zgłosić fakt ten dyrektorowi szkoły minimum na tydzień przed egzaminem. Przystępują wtedy do testu w osobnej sali. Jeśli taka osoba ma np. problemy z samodzielnym poruszaniem się, wyjątkowo do szkoły mogą zostać wpuszczeni jej opiekunowie.

Dzieci mają pozostawić rzeczy osobiste w szafkach, bądź przeźroczystych workach w szatni tak, aby weryfikacja nie zmuszała do ich otwierania. Obcokrajowcy, którzy podczas egzaminu mogą korzystać ze słowników zobowiązani są do przyniesienia ich we własnym zakresie.

Wytyczne zawierają również opis rozdawania i zbiórki egzaminacyjnych arkuszy oraz sprzętu komputerowego np. podczas egzaminu z informatyki. Osobne przepisy definiują przebieg egzaminów zawodowych, które wymagają bezpośredniego kontaktu z drugą osobą np. technik masażysta czy technik radiolog. Natomiast wg powyższych wytycznych przeprowadzone będą egzaminy eksternistyczne oraz kwalifikacji zawodowej.

Pełna treść wytycznych dostępna jest tutaj.

źródło: PAP/GP

Gość w kawiarence

Facebook