czwartek, 1 czerwca 2023

GDDKiA ogłosiło przetarg na rozbudowę DK40 w Głuchołazach

 fot. GDDKiA

GDDKiA ogłosiło postępowanie przetargowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach. Prace na tym odcinku planujemy rozpocząć w trzecim kwartale br.

Inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji oraz podniesienie parametrów nośności do 11,5 t/oś. Dobudowanie pasów lewoskrętu na skrzyżowaniach, w tym również na tych z sygnalizacją świetlną poprawi płynność ruchu. Planowana jest również rozbudowa skrzyżowań, w tym jedno na skrzyżowanie typu rondo oraz dwa z sygnalizacją świetlną.

fot. GDDKiA

Stary, istniejący obiekt mostowy nad rzeką Biała Głuchołaska zostanie zastąpiony nowym, o wyższych parametrach w zakresie przepływu wód. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach wezbrań powodziowych na tej rzece (stanowi ona ciek o charakterze podgórskim). Na czas robót ruch będzie się odbywał obiektem tymczasowym, usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie docelowego mostu.

Źródło: GDDKiA

Facebook