poniedziałek, 26 lutego 2024

GDDKiA organizuje spotkanie informacyjne w związku z planowaną budową obwodnicy Lędzin

 fot. GDDKiA Opole

GDDKiA organizuje spotkanie informacyjne w związku z planowaną budową obwodnicy Lędzin. Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2023 r. o godz. 17:00 w Klubie Samorządowym Chrząstowice przy ul. Dworcowej 1 w Chrząstowicach.

Lędziny dk 46
Mapy Google
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, podczas którego przekażemy informacje, dotyczące budowy obwodnicy Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46. Mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z rozważanymi wariantami przebiegu drogi oraz wziąć udział w dyskusji. Będą również mogli zgłosić swoje opinie i ewentualne uwagi do proponowanych rozwiązań.
czytamy komunikacie GDDKiA Opole na stronie gov.pl
fot. GDDKiA Opole

Jak czytamy dalej na stronie GDDKiA, uwagi i opinie można zgłaszać poprzez przekazanie lub przesłanie po spotkaniu wypełnionych i podpisanych formularzy informacyjnych.

Formularze zostaną szczegółowo przeanalizowane i w uzasadnionych przypadkach – uwzględnione w kolejnych etapach prac projektowych.

UWAGA! Odpowiedzi na opinie i uwagi wskazane w formularzach informacyjnych nie będą przesyłane indywidualnie na adresy wnioskodawców. Z treścią odpowiedzi będzie można zapoznać się w opracowanym finalnie Raporcie ze spotkania informacyjnego, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zadania https://obwodnicaledzin-dk46.pl/

Plan orientacyjny, plany sytuacyjne oraz formularz informacyjny od 1 lutego 2023 r. są dostępne ona ww. stronie internetowej.

Wypełnione formularze z uwagami i opiniami w zakresie planowanej inwestycji można przekazać prowadzącym spotkanie informacyjne w dniu spotkania lub:

– przesłać pocztą na adres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu,
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

– przesłać e-mailem na adres:

  sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Na wnioski mieszkańców GDDKiA czeka do piątku, 3 marca br.

Źródło: GDDKiA Opole

Facebook