niedziela, 3 grudnia 2023

GDDKiA zaprasza na spotkanie w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 46

 fot: GDDKiA Opole

GDDKiA planuje przebudowę drogi krajowej nr. 46 na odcinku Dąbrowa- Opole. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się z projektowanymi wariantami przebudowy oraz wyrażenie opinii przez mieszkańców.

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizuje 14 marca o godzinie 17:00 w siedzibie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie spotkanie informacyjne w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 46 na odcinku Dąbrowa – Opole. Celem spotkania jest zapoznanie mieszkańców z zakresem planowanej inwestycji oraz przedstawienie rozważanych wariantów przebiegu nowej drogi. Mieszkańcy będą mieli również możliwość wyrażenia swoich uwag ora opinii na temat projektu.

GDDKiA planuje rozbudowę drogi krajowej nr. 46 na odcinku Dąbrowa do granicy miasta Opole. Na odcinku o długości około 5 km planowana jest budowa wiaduktu nad torami kolejowymi, oświetlenia drogowego odwodnienia oraz przebudowa infrastruktury energetycznej telekomunikacyjnej czy wodno- kanalizacyjnej.

Szczegóły projektu oraz więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.dk46-dabrowa.pl

autor: JH

 

 

Facebook