czwartek, 20 czerwca 2024

Gmina Radłów ma nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

 fot. powiat-oleski.pl

Gmina Radłów, dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiła nowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych. To inwestycja oczekiwana społecznie i likwidująca bariery. Dzięki posiadaniu busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych gmina będzie mogła w pełni zabezpieczyć ich potrzeby w ramach przejazdów na rehabilitację, czy do lekarza.

Zakup nowego samochodu, który jest także przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, był możliwy dzięki pozyskanym przez Powiat Oleski środkom PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Złożony przez Gminę Radłów wniosek na realizację projektu pod nazwą „Łamanie barier komunikacyjnych na terenie Gminy Radłów” uzyskał  dofinansowanie z PFRON. Wartość całego projektu wyniosła 144 385,00 zł, z czego 79 411,75 zł to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakupiony mikrobus będzie służył do przewozu osób z niepełnosprawnościami do placówek służących rehabilitacji, które znajdują się poza terenem gminy Radłów.

Projekt Gminy Radłów był ostatnim z czterech realizowanych w ramach umowy, którą w zeszłym roku Powiat Oleski podpisał z Oddziałem Opolskiem PFRON. Wcześniej zakończone zostały dwa projekty realizowane przez Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach, na które Powiat Oleski pozyskał ze środków PFRON dofinansowanie w wysokości 113 863 zł, wartość obu projektów to 172 829 zł. Dzięki dofinansowaniu z PFRON zakupiony został dla Warsztatów nowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, mikrobus oraz sprzęt rehabilitacyjny do pracowni ruchu i sportu. Natomiast Towarzystwo Pomocy Ludziom w Oleśnie otrzymało z PFRON dofinasowanie w wysokości 76 tys. zł na zakup i montaż w oleskim Warsztacie Terapii Zajęciowej nowej platformy pionowej do przewozu osób niepełnosprawnych (wartość projektu: 101 445,11 zł).

Podsumowując, powiat oleski na rzecz swoich mieszkańców, łącznie otrzymał dofinansowanie w wysokości 370 719,86 złotych.

oprac. PK/powiat-oleski.pl

Facebook