czwartek, 1 czerwca 2023

Gmina Tułowice wespół z Powiatem zrealizują nowe inwestycje drogowe

 fot. policja.pl

Gmina Tułowice wespół z Powiatem Opolskim, w tym roku zrealizuje dwie inwestycje drogowe na swoim terenie. Połączenie „sił” przy takich inwestycjach zawsze jest obopólne i oczywiście z pożytkiem dla mieszkańców.

Współpraca z gminami pozwala Powiatowi Opolskiemu, który utrzymuje ponad pół tysiąca dróg, inwestować więcej, niż byłoby to możliwe z własnego budżetu, nawet gdyby inwestycje były dofinansowane. Przykładem takiej międzygminnej współpracy jest podpisane właśnie porozumienie z gminą Tułowice. Porozumienie dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej dla dwóch inwestycji drogowych na jej terenie. W Tułowicach Małych ma powstać chodnik i ścieżka rowerowa na części drogi 1717O, natomiast w Szydłowie, przebudowa drogi wraz z układaniem nawierzchni. Na mocy porozumienia pomiędzy gminą Tułowice a Powiatem, wkład gminy w projekt chodnika w Tułowicach Małych wynosi 100 tys. zł, natomiast do projektu chodnika w Szydłowie gmina dołoży 60 000 zł. Jest to pierwszy krok do realizacji kolejnych zadań drogowych.

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych jest zadaniem kosztownym, ale na szczęście pod kątem administracyjnym, nie jest uwarunkowana licznymi pozwoleniami, co znacznie skraca czas ich realizacji od momentu opracowania projektu do momentu rozpoczęcia inwestycji, bowiem przy tego typu zadaniach nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa ścieżki rowerowej lub chodnika nie stanowi bowiem przedsięwzięcia, które może znacząco oddziaływać na środowisko, niezależnie od sposobu realizacji (samodzielne przedsięwzięcie czy przebudowa lub rozbudowa drogi), ani umiejscowienia (w pasie drogowym, poza pasem drogowym, na obiekcie mostowym).

autor: PK

Facebook