poniedziałek, 8 marca 2021

Gość w kawiarence. Rozmowa z Rolandem Wrzeciono

Od niemal roku polscy przedsiębiorcy mierzą się ze skutkami pandemii COVID-19. Na jaką pomoc mogą liczyć i jakie są prognozy na poprawę obecnej sytuacji? Na te i inne pytania odpowie Roland Wrzeciono, dyr. OCRG.

Do 30 listopada na konta ponad 180 firm z województwa opolskiego przelano prawie 7 mln zł w formie grantów. To dotacje na kapitał obrotowy, w którym bezzwrotne wsparcie mogą dostać firmy dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19. Program koordynuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Czy taka pomoc nadal jest udzielana i jak długa jest lista rezerwowa? Na te i inne pytania odpowiedział nasz gość.

Gość w kawiarence: Roland Wrzeciono, dyr. OCRG

Gość w kawiarence

Facebook