poniedziałek, 21 czerwca 2021

Gość w kawiarence. Rozmowa z Violettą Szczepkowską

Od ponad roku uczniowie edukują się zdalnie. Jak to wpłynęło na ich przygotowanie do matur i do egzaminów zawodowych? Z jakimi jeszcze problemami zmaga się młodzież?

Nauczyciele z niepokojem patrzą w przyszłość. Tegoroczni maturzyści będą mieli przed sobą ogromne wyzwanie, bo nauka przez internet nie zawsze jest skuteczna. O problemach i obawach w związku ze zbliżającymi się maturami rozmawiamy z Violettą Szczepkowską, dyr. Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.

Gość w kawiarence: Violetta Szczepkowska, dyr. Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu

Gość w kawiarence

Facebook