piątek, 2 grudnia 2022

Gospodarka Polska w dobrej kondycji pod koniec roku

 fot. pixabay.com

Czwarty kwartał, w polskiej gospodarce, zapowiada się stabilnie. Choć zanotowano pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego, wynikające przede wszystkim za sprawą podniesienia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej NBP, to nadal mamy jedno z najniższych stóp bezrobocia w UE, oraz trend wzrostowy w zakresie powstawania nowych działalności gospodarczych i miejsc pracy.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że w porównaniu z październikiem ubiegłego roku liczba nowych podmiotów wzrosła o 4 proc. – ponad 1,3 tys. podmiotów. Rośnie też liczba otwieranych działalności przez osoby fizyczne, wzrost o 9 proc. Liczba nowych podmiotów przekracza liczbę zamykanych firm. W październiku nową działalność rozpoczęło 33 tys. podmiotów, natomiast zlikwidowanych zostało 16 tys. Najbardziej zagrożone likwidacją są firmy z branży budowlanej, a także przedsiębiorstwa energochłonne. Relatywnie w tych sektorach też może zmniejszyć się liczba miejsc pracy. Dodatkowo wskazano także szeroko rozumianą branżę rolniczą, gdzie pod koniec października na dobre zakończyły się prace planowe, a więc, zapotrzebowanie na pracowników także się zmniejszyło. Analitycy rynku wskazują, że obecnie zauważalny jest trend wzrostu liczby podmiotów zawieszających działalność gospodarczą.

Na koniec października odnotowano wzrost względem poprzedniego miesiąca o 9,7 tys. – to o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W kolejnych miesiącach liczba zawieszających działalność będzie się zwiększać. Analitycy wskazują, że z jednej strony, na ten trend, wpływać będzie czynnik sezonowy, jak również obserwowane spowolnienie gospodarcze, z drugiej sama gospodarka, a w szczególności rynek dóbr i łańcuchy dostaw oraz świadome przebranżowienia – szczególnie widoczne w segmencie jednoosobowych dzielności gospodarczych i firm zatrudniających do 5 osób.

Polska jest drugim państwem z najniższym bezrobociem w Europie. Jest to efekt działań rządu podejmowanych między innymi w czasie pandemii. Chodzi o ratowanie miejsc pracy w tym trudnym dla nas okresie. Również dzięki inwestycjom strategicznym, które trafiają do samorządów, mamy do czynienia z tak niską stopą bezrobocia. Inwestycje realizowane przez samorządy i skarb państwa przyczyniają się do utrzymania popytu i miejsc pracy w gospodarce narodowej.
Marlena Maląg, Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Polski

Stopa bezrobocia we wrześniu i w październiku br. wyniosła 5,1 proc. i była niższa niż w sierpniu, gdy osiągnęła 5,2 proc. Liczba osób bezrobotnych stale spada. We wrześniu doszła do poziomu 801,7 tys., a w październiku liczba osób poszukujących pracy spadła o 4,2 tys. i wyniosła a 797,5 tys. Najlepiej sytuacja wygląda w województwie wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 2,8 proc. Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie podkarpackim (8,7 proc.). W październiku 2022 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 86,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Porównując poziom bezrobocia z końca października br. do stanu z końca lutego 2020 r. (przed epidemią COVID-19) liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 122,4 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,4 proc. niższa niż w końcu lutego 2020 r.

Oprac. PK

Facebook