wtorek, 16 lipca 2024

Historyczna rozbudowa 116. Szpitala Wojskowego w Opolu. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Opola i okolic

 fot ŁK

Inwestycja jest bezpośrednim skutkiem obietnicy złożonej 15 czerwca 2020 roku mieszkańcom Opola przez Posła Ziemi Opolskiej, wiceministra obrony narodowej Pana Marcina Ociepę. Jest ona odpowiedzią na widoczną potrzebę zabezpieczenia medycznego pacjentów w Opolu i  okolicach.

Szpital ten wbrew swojej nazwie nie służy tylko Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, świadczy bowiem usługi medyczne również mieszkańcom Opola i całej Opolszczyzny. Postępujący proces rozbudowy tej placówki. Już dzisiaj odgrywa ważną rolę na mapie usług medycznych naszego regionu, ze względu na rosnące zapotrzebowanie zdecydowaliśmy się na rozbudowę tej placówki.
Marcin Ociepa, poseł Ziemi Opolskiej, wiceminister obrony narodowej

Obecnie 116. Szpital Wojskowy jest jedyną placówką medyczną realizującą zadania z zakresu leczenia szpitalnego w zachodniej części miasta Opola. Co więcej, strategiczne położenie szpitala przy autostradzie A4, ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia mieszkańców również okolicznych gmin.

fot. ŁK
Zapowiadałem tę rozbudowę jeszcze w 2020 roku. Pandemia mocno opóźniła wiele procesów inwestycyjnych, nie zmieniło to jednak naszej determinacji, by zapewnić mieszkańcom regionu jeszcze większe bezpieczeństwo zdrowotne. Dzisiaj możemy już Państwu zaprezentować wizualizację docelowej bryły tego szpitala. W planach Ministerstwa Obrony Narodowej zostały uwzględnione środki finansowe przeznaczone na rozbudowę tej placówki, to jest 60 milionów złotych.
Marcin Ociepa, poseł Ziemi Opolskiej, wiceminister obrony narodowej

Działania polegają na wybudowaniu nowego sześciokondygnacyjnego obiektu (pięć kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna) o powierzchni zabudowy prawie 1000m2 połączonego z budynkiem głównym, w którym zlokalizowane będą:

W kondygnacja podziemnej: centralna sterylizatornia z pomieszczeniami magazynowymi, Pracownia Rezonansu Magnetycznego MR oraz pomieszczenia techniczne.

Na parterze: izba przyjęć z pomieszczeniami do udzielania świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, laboratorium analityczne, pracownia diagnostyki obrazowej (TK, RTG, USG).

Na I piętrze: blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi i salą wybudzeń z 6 stanowiskami, oddział anestezjologii i intensywnej terapii z 5 – 6 stanowiskami intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, otolaryngologii oraz chirurgii urazowo – ortopedycznej, apteka szpitalna.

Na II piętrze: oddział reumatologiczny, oddział rehabilitacyjny z zakładem rehabilitacji leczniczej, pracownia endoskopowa.

Na III piętrze: dzienne oddziały – psychogeriatryczny i zaburzeń nerwicowych.

Na IV piętrze: oddział chorób wewnętrznych ze stacją dializ.

Rozpoczęcie procesu projektowego zostało zaplanowane na IV kwartał 2023 roku. Harmonogram prac przewiduje oddanie inwestycji do użytku do końca 2026 roku. Łączny koszt inwestycji to ok. 60 mln złotych.

Autor: PS

Facebook