piątek, 2 grudnia 2022

Hulajnoga elektryczna – co wolno, a czego nie

 fot. PK

Hulajnogi elektryczne to świetny pomysł na poruszanie się po miastach, przy tym znacząco redukując emisję CO2. Popularne są nie tylko takie kupowane we własnym zakresie, ale co raz więcej miast naszego województwa decyduje się na umożliwienie swoim mieszkańcom poruszania się właśnie tym środkiem transportu.

Musimy jednak pamiętać, by poprawnie korzystać z takiego urządzenia. Nieznajomość prawa może nas słono kosztować. Opolska policja przypomina, jakie prawa i obowiązki wiążą się z używaniem e-hulajnog.

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

 • od osób w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T;
 • od osób które ukończyły 18 lat nie wymaga się uprawnień;
 • dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.
fot. PK

Hulajnoga elektryczna: obowiązki

 • korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
 • korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;
 • sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
 • zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO – Urządzenie Transportu osobistego; UWR – Urządzenie Wspomagające Ruch np. wrotki, rolki; hulajnoga zwykła, kolumna pieszych);

W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;
 • zachowanie szczególnej ostrożności;
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
fot. PK

Hulajnoga elektryczna: zakazy

 • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;
 • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;
 • czepiania się pojazdów;
 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
 • ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.
fot. PK

Hulajnoga elektryczna: parkowanie

Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

fot. PK

W taryfikatorze mandatów, który obowiązuje od 2022 roku, znajdują się zapisy dotyczące wyłącznie hulajnóg, precyzyjnie określając wykroczenie i wysokość mandatu. Zapisy przedstawiają się następująco:

 • 50 zł za jazdę bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz za naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
 • 100 zł – gdy jest ścieżka rowerowa a użytkownik się nią nie porusza,
 • 100 zł – za nieustąpienie pierwszeństwa oraz za nieprawidłowe parkowanie,
 • 200 zł – za naruszenie przepisów o korzystaniu z chodnika oraz jazdę bez uprawnień,
 • 300 zł za zbyt szybką jazdę, jazdę we dwoje lub utrudnianie ruchu pieszym,
 • 1000 zł za jazdę hulajnogą elektryczną w stanie po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila)
 • 2500 złotych mandatu za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila).

Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i wzajemny szacunek na drodze. Niech jazda będzie wyłącznie przyjemnością, a nie przyczyną tragedii.

Źródło: opolska.policja.gov.pl
Autorzy: KT i PK

Facebook